Toch geen verruiming van de vrije advocaatkeuze

In de uitspraak van 29 oktober 2021 heeft de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) geoordeeld dat er voor de consument geen onbeperkt recht op vrije advocaatkeuze bestaat in de buitengerechtelijke fase. Er moet gekeken worden naar de specifieke omstandigheden van het geval om te concluderen of er wel of geen sprake is van een  gerechtelijke of administratieve procedure (of een fase van een van beide) in de zin van artikel 201 van de Europese richtlijn 2009/138/EG.

Eerdere uitspraak Geschillencommissie

Met deze uitspraak wijkt de Commissie af van de eerder gedane uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Zij oordeelde in maart 2021 dat een verzekerde consument ook in een buitengerechtelijke procedure recht heeft op vrije advocaatkeuze en daarmee dus recht heeft op vergoeding van de advocaatkosten. Dit oordeel is nu onderuitgehaald door de uitspraak van de Commissie van Beroep.

Geen sprake van een procedure

In de zaak waar bovengenoemde uitspraken zijn gedaan ging het om een atlete die haar kosten voor haar ingeschakelde sportrechtspecialist wilde claimen bij haar rechtsbijstandverzekering DAS. Verzekerde had de sportrechtspecialist ingeschakeld om een publicatie over haar te laten rectificeren. Haar rechtsbijstandverzekering weigerde om de kosten voor deze werkzaamheden te betalen, omdat er volgens DAS geen sprake was van een procedure. In de verzekeringsvoorwaarden is te lezen dat de verzekerde op kosten van de verzekeraar zelf een advocaat kan kiezen op het moment dat er sprake is van een administratieve of gerechtelijke procedure. Verzekerde ging er dus ten onrechte van uit dat de kosten voor de door haar ingeschakelde sportrechtspecialist zouden worden vergoed door haar rechtsbijstandsverzekeraar.

Uitspraak Commissie van Beroep

Bij haar uitspraak houdt de Commissie van Beroep vast aan bestaande Europese regelgeving en jurisprudentie. Het recht op vrije advocaatkeuze is beperkt tot gerechtelijke en administratieve procedures volgens Europese richtlijnen. De Commissie van Beroep is van mening dat de uitleg van de Geschillencommissie niet in lijn is met de ruimte die de Europese richtlijn over rechtsbijstandverzekeringen biedt aan verzekeraars om het recht van vrije advocaatkeuze te beperken. De Commissie concludeert dus dat DAS het recht had om de claim van de atlete voor de advocaatkosten af te wijzen, aangezien er geen sprake was van een gerechtelijke of administratieve procedure.

Conclusie

De Commissie van Beroep heeft geoordeeld dat het recht op vrije advocaatkeuze op basis van een rechtsbijstandverzekering niet zover gaat dat een consument altijd zelf op kosten van de verzekeraar een advocaat kan kiezen. Er moet daarvoor sprake zijn van een relatie met een administratieve of gerechtelijke procedure. Of hier sprake van is hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval.

In letselschadezaken kan ieder geschil leiden tot een gerechtelijke procedure, of het nu gaat om een verkeersongeval of medische fout. Dat zou inhouden dat een rechtsbijstandsverzekerde dan bij zijn rechtsbijstandverzekering een beroep kan doen op de vrije advocaatkeuze, waardoor de rechtsbijstandsverzekerde meteen een gespecialiseerde advocaat kan inschakelen op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, vinden het belangrijk dat deze vrijheid om te kiezen volledig bij de verzekerde ligt.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp, mocht u discussie hebben met uw rechtsbijstandsverzekeraar of kunnen wij op een andere manier iets voor u betekenen? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mailbericht naar info@jba.nl.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *