Te weinig slachtoffers claimen een schadevergoeding

Elk jaar vragen er ongeveer 1 miljoen mensen een schadevergoeding aan nadat zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit. Dat klinkt als een heel hoog aantal, maar niet als je weet dat er jaarlijks ongeveer 4 miljoen slachtoffers zijn. 3 van de 4 mensen maakt geen gebruik van het recht op schadevergoeding. Om ook deze mensen te bereiken lanceerde slachtofferhulp deze week een campagne. In deze blog behandelen wij het belang van een schadevergoeding.

Erkenning en herstel

Het vragen (en verkrijgen) van een schadevergoeding is om meerdere redenen van belang. Allereerst blijkt uit onderzoek dat slachtoffers die geen schadevergoeding krijgen, meer risico lopen om ernstige psychische klachten te ontwikkelen dan slachtoffers die hun materiële en immateriële schade wél vergoed krijgen. De erkenning van het slachtofferschap draagt dus bij aan het voorkomen van (verdere) psychische problemen. Daarnaast blijkt dat een schadevergoeding kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de maatschappij. Dat geldt voor zowel het slachtoffer als andere burgers.

 Schadevergoeding

Na een ongeval, misdrijf of calamiteit kan een slachtoffer zich geconfronteerd zien met veel kosten. Denk aan kosten voor medische behandelingen zoals fysiotherapie, vervanging van kapotte eigendommen of bij letsel kosten voor huishoudelijke hulp. Tegelijkertijd kan het voorkomen dat het slachtoffer (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt en in inkomen achteruit gaat. Op die wijze kunnen er snel financiële problemen ontstaan. Door het verkrijgen van een schadevergoeding belanden de kosten daar waar zij horen: bij de dader of bij zijn verzekeraar.

 Wijze van schadevergoeding

Er verschillende manieren waarop een slachtoffer een schadevergoeding kan verkrijgen. De eerste manier betreft het aansprakelijk stellen van (de verzekeraar van) de dader. Dan wordt – al dan niet bij de rechter – onderhandeld over de schadevergoeding die de dader zelf of zijn verzekeraar zal moeten betalen.

Een tweede manier is via het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM). Het SGM heeft een vangnetfunctie en is opgericht om slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven die op geen enkele andere wijze hun letselschade vergoed kunnen krijgen (bijvoorbeeld via de verzekering of door de dader) toch enigszins financieel tegemoet te komen. Er kan dan aanspraak worden gemaakt op een vast bedrag, welk bedrag door het SGM wordt vastgesteld. Het is niet van belang of er uiteindelijk een dader is veroordeeld; ook zonder veroordeling van de dader kan een slachtoffer voor een tegemoetkoming uit het fonds in aanmerking komen.

Ten derde is er het mogelijk om schade opgelopen in het verkeer te verhalen bij het

Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds wil degenen die schade hebben geleden door het gemotoriseerde verkeer schadeloos stellen, als het slachtoffer geen verzekeraar kan aanspreken. Dat kan het geval zijn als de veroorzaker na een aanrijding is doorgereden zonder zich bekend te maken, maar ook als de dader onverzekerd blijkt te zijn.

De vierde wijze betreft het indienen van een vordering benadeelde partij bij het openbaar ministerie of de rechtbank. Indien de officier van justitie besluit de dader te vervolgen of zelf een straf te geven kan het slachtoffer in die procedure vragen om een schadevergoeding voor de schade die het strafbare feit tot gevolg heeft gehad.

En dan is er nog mediation en schadebemiddeling met behulp van het openbaar ministerie of de politie waarin het slachtoffer en de dader samen om tafel zitten om de schade te bespreken en daar afspraken over te maken.

Conclusie

Het verkrijgen van een schadevergoeding is van belang voor erkenning van hetgeen het slachtoffer is aangedaan, voor het vertrouwen in de maatschappij (van het slachtoffer én de maatschappij zelf) en om te zorgen dat het slachtoffer niet met de kosten blijft zitten. Er zijn daarom meerdere manieren om de schadevergoeding te verkrijgen. En bij álle voornoemde manieren is het – over het algemeen – mogelijk om een advocaat in te schakelen.

Ben jij een slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit? Ben jij bang dat jij geen recht hebt op een schadevergoeding omdat je de dader niet kent, geen kenteken hebt of er onvoldoende bewijs was voor een vervolging? Wij bekijken graag of er toch mogelijkheden voor jou zijn. Omdat wij weten hoe belangrijk het is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *