Studievertraging door het coronavirus? Een aantal scenario’s

In dit artikel zullen wij nader ingaan op de impact van het afgelasten van de centrale eindexamens. Aan de hand van verschillende scenario’s zal worden besproken wat dit kan inhouden voor de schadepost studievertraging.

Scenario 1

Allereerst wordt het scenario besproken dat, indien u vóór het intreden van de maatregel al letsel had opgelopen ten gevolge van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. Uw cijfers waren voor het ongeval goed, maar ten gevolge van het ongeval flink gekelderd. U probeerde net weer uw cijfers op te halen. Het ophalen van de cijfers ging goed, maar u stond nog net niet op slagen. Middels het halen van goede cijfers op het centraal examen had u wel kunnen slagen. In dat geval had u geen studievertraging opgelopen. Deze week werd echter besloten dat de centrale examens geen doorgang vinden. De beslissing of u geslaagd bent zal afhangen van de resultaten van uw schoolexamens. Daar stond u nog net niet op slagen. Dat houdt dus in dat u niet geslaagd bent omdat u niet de kans krijgt om goede cijfers te halen voor het centraal eindexamen. Dit ondanks dat u er de afgelopen periode voor hebt gezorgd dat de cijfers weer in de stijgende lijn zaten. Dat is erg vervelend aangezien u nu een extra jaar moet doen over de middelbare school.

Indien u het ongeval niet had gehad, waren uw cijfers waarschijnlijk niet gekelderd. U had dan ook geen inhaalslag hoeven maken. Uw cijfers waren goed genoeg geweest om te slagen. Daarom kan gesteld worden dat u studievertraging hebt opgelopen ten gevolge van het ongeval. Dit levert een schadepost op die voor vergoeding in aanmerking komt.

Scenario 2

U heeft letsel door een ongeval dat u is overkomen en waarvoor een ander aansprakelijk is. Door uw letsel heeft u slechtere resultaten geboekt tijdens uw schoolexamens. U heeft nog steeds erg veel last van uw letsel en uw schoolresultaten blijven daar onder lijden. De beslissing of u geslaagd bent zal afhangen van de resultaten van uw schoolexamens. Op basis van de schoolexamens zou u niet zijn geslaagd. Aangezien u nog steeds veel ongemak ondervindt van het letsel ligt het in de lijn der verwachting dat u uw eindexamens ook niet goed zou maken. De maatregel omtrent het centrale eindexamen heeft in dat geval geen verschil gemaakt ten opzichte van uw situatie. U zou hoe dan ook studievertraging hebben opgelopen ten gevolge van het ongeval. Dit levert een schadepost op die voor vergoeding in aanmerking komt.

Scenario 3

Een ander scenario is het wanneer u geen letsel heeft opgelopen ten gevolge van een ongeval, maar de maatregelen u wel hebben geraakt. Bijvoorbeeld omdat u bezig was uw cijfers op te halen maar nog wel goede cijfers voor het centraal eindexamen nodig had om te slagen. Op basis van de schoolexamens bent u gezakt, waardoor u nu studievertraging heeft.

Aangezien de overheid deze maatregelen heeft ingesteld zou u de overheid aansprakelijk kunnen stellen voor uw schade. Echter is er sprake van een zeer uitzonderlijke situatie. De overheid heeft deze maatregelen namelijk genomen ten behoeve van de volksgezondheid. De kans dat de overheid aansprakelijk kan worden gehouden voor uw studievertraging is erg klein. Daarnaast verdient opmerking dat er nog wordt gekeken naar de verdere uitwerking van de maatregelen. Wellicht dat leerlingen die op basis van hun schoolexamens zijn gezakt nog een (extra) kans wordt geboden om alsnog te slagen.

Scenario 4

Het laatste scenario dat wordt besproken is het scenario waarin u goede cijfers had voor uw schoolexamens en ná de bekendmaking van de maatregelen omtrent het centrale examen een ongeval heeft gehad waarvoor een ander aansprakelijk is. Ervan uitgaande dat u de centrale eindexamens sowieso niet had kunnen maken ten gevolge van het ongeval heeft u nu juist geen studievertraging opgelopen. Er wordt namelijk naar uw schoolexamens gekeken, die u reeds voor het ongeval heeft gemaakt. Op basis van deze resultaten bent u geslaagd, waardoor u geen studievertraging oploopt (mits u voor het nieuwe studiejaar bent hersteld). Indien u bij uw vervolgopleiding wel vertraging oploop, heeft dit niets van doen met de opgelegde maatregelen maar mogelijk wel met het ongeval. Wellicht dat de schade die u door de studievertraging heeft opgelopen op de wederpartij kan worden verhaald.

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *