Strafmaat bij verkeersmisdrijven te laag

Het International Victimology Institute Tilburg heeft in opdracht van het Fonds Slachtofferhulp een wetenschappelijk onderzoek verricht naar de huidige strafmaat bij verkeersovertredingen én de impact van deze strafmaat op slachtoffers en nabestaanden. Het complete rapport van het onderzoek is hier te lezen. In dit artikel staan wij kort bij dit rapport stil.

Het onderzoek

Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige strafmaat bij verkeersovertredingen onvoldoende recht doet aan het leed en de behoeften van slachtoffers en nabestaanden. Slachtoffers vinden de opgelegde straffen vaak te laag. Dat vinden wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, ook. Daarnaast is het uit onderzoek gebleken dat de hoogste schuldgradatie, roekeloosheid, te weinig door rechters wordt toegepast.

Het doel van het onderzoek was om te achterhalen hoe slachtoffers van verkeersdelicten de (uitkomst van) de strafprocedure en de procedure ter verkrijging van schadevergoeding ervaren. Daarnaast beoogde het inzicht te verschaffen in de wettelijke, beleidsmatige en jurisprudentiële ontwikkelingen van de afgelopen jaren die van invloed kunnen zijn op de straf in concrete verkeerszaken

Het onderzoek bevestigt volgens het Fonds Slachtofferhulp kort gezegd alle signalen die het fonds de afgelopen jaren van slachtoffers hebben ontvangen. Het fonds vindt het dan ook zorgelijk dat de rechters de mogelijkheden in de wet niet gebruiken om strengere straffen uit te delen.

Ook beoogt het rapport inzicht te verschaffen in de wettelijke, beleidsmatige en jurisprudentie ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de straf in verkeerszaken.

Aanbevelingen

Het International Victimology Institute heeft ook een paar aanbevelingen opgenomen in het rapport. De belangrijkste aanbeveling is een aanpassing van de wet waardoor verkeersdelicten voortaan kunnen worden veroordeeld als gevaarzetting.

Volgens de onderzoekers past gevaarzetting beter bij wat er feitelijk gebeurt bij een verkeersdelict. Een voordeel is dat een opzettelijke gevaarzetting eenvoudiger te bewijzen is dan doodslag of roekeloosheid. De onderzoekers verwachten dat hiermee beter tegemoet gekomen kan worden aan de beleving en wensen van slachtoffers en nabestaanden.

Daarnaast is een aanbeveling om de straffen in de wet aan te passen zodat er – simpelweg – hoger (en daarmee strenger) gestraft kan worden. Wellicht leidt dit in de toekomst na aanpassing tot meer erkenning bij slachtoffers en nabestaanden. De samenleving moet namelijk beschermd worden tegen mensen die onverantwoordelijk aan het verkeer deelnemen, aldus het onderzoeksteam en het fonds.

Conclusie

Dat er een uitgebreid rapport ligt van het onderzoek is dus prettig. Nog prettiger zou zijn als er daadwerkelijk iets met het rapport wordt gedaan. Wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, zien graag dat de aanbevelingen uit het rapport in de toekomst worden doorgevoerd. Dan wordt er volgens ons meer recht gedaan aan het leed van slachtoffers en nabestaanden.

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u als slachtoffer of nabestaande kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *