Partybike jegens NS aansprakelijk voor ongeval met bierfiets?

Op 20 april 2015 vierde het eerste elftal van voetbalvereniging EMK uit Nuenen het kampioenschap. De dag die in het teken stond van plezier kende echter een tragisch einde. De bierfiets die het elftal had gehuurd, werd op een spoorwegovergang in Eindhoven gegrepen door een trein. Eén van de leden van het elftal overleefde dit drama niet. De NS vindt dat de verhuurder van de bierfiets, Partybike, aansprakelijk is voor de schade aan het treinstel. Op 31 oktober jl. deed de rechtbank Eindhoven uitspraak in deze zaak. U kunt de uitspraak hier nalezen.

Een bierfiets kan het beste omschreven worden als een bar op wielen. De fiets biedt plaats aan 17 personen, welke al rijdend bier kunnen drinken. Volgens de NS voldeed de bierfiets niet aan de eisen die worden gesteld in de Regeling Voertuigen, de bierfiets zou te breed zijn. Daarnaast stelt de NS dat het maatschappelijk onbetamelijk is om een fiets te verhuren in de wetenschap dat daarop alcohol wordt gedronken.

De rechtbank benadrukt allereerst dat de kwestie niet gaat over het al dan niet verbieden van bierfietsen, maar over de vraag of Partybike aansprakelijk is voor de schade die de NS die bewuste 20 april 2015 heeft geleden. Volgens de rechtbank is de enkele omstandigheid dat Partybike een bierfiets heeft verhuurd niet zonder meer onrechtmatig jegens de NS. Het is volgens de rechtbank de verantwoordelijkheid van de huurders van de bierfiets om ervoor te zorgen dat het alcoholgebruik binnen beperken blijft. Niet is vast komen te staan dat deze grenzen die dag zijn overschreden.

Volgens de Regeling Voertuigen mag een fiets met meer dan twee wielen niet breder zijn dan 1,50 meter. Daarmee wordt volgens de rechtbank niet bedoeld de afstand tussen de wielen, maar de grootste horizontale afstand tussen de uiterste zijden van de fiets, het breedste punt. Het breedste punt van de bierfiets in kwestie betrof het dak. De politie heeft vastgesteld dat deze ongeveer 2,10 meter bedroeg. De omstandigheid dat de bierfiets dus te breed was en daarmee niet voldeed aan de vereisten van de Regeling Voertuigen, maakt echter nog niet dat Partybike daarmee aansprakelijk is jegens de NS. Daarvoor moet immers vast komen te staan dat deze normovertreding de oorzaak is van de schade aan het treinstel. Er moet met andere woorden een causaal verband zijn tussen de normschending en de schade.

De NS stelt dat in casu de omkeringsregel van toepassing is. Hiermee wordt bedoeld dat indien door een onrechtmatige gedraging een risico op het ontstaan van schade in het leven is geroepen en dit risico zich heeft verwezenlijkt, het causaal verband tussen de onrechtmatige gedraging en de schade in beginsel is gegeven. De rechtbank geeft echter aan dat er geen plaats is voor toepassing van de omkeringsregel als de exacte toedracht niet duidelijk is. Zowel de NS als Partybike hebben mogelijke oorzaken van de aanrijding aangedragen, anders dan de breedte van de fiets. Zo is het mogelijk dat er een defect was aan de spoorweginstallatie of het elftal simpelweg het rode knipperlicht van de spoorwegovergang heeft genegeerd. De exacte toedracht is echter nooit vast komen te staan en vanwege deze onduidelijkheid kan de omkeringsregel niet worden toegepast.

Al met al concludeert de rechtbank dat niet vaststaat dat de directe oorzaak van de aanrijding is gelegen in de breedte van de bierfiets. Derhalve wordt de vordering van de NS afgewezen.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *