Partijen verschillen van mening over de toedracht van een ongeval

Een deelnemer aan paintball krijgt verf van een paintball-balletje in het oog en loopt daardoor blijvend oogletsel op. Hij stelt de paintball-organisatie aansprakelijk. In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat de toedracht van het ongeval niet is komen vast te staan. Het slachtoffer gaat in hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 31 oktober 2023 uitspraak gedaan. De uitspraak kunt u hier teruglezen.

Wat is er gebeurd?

Binn’npret organiseert sport- en spelactiviteiten voor groepen, waaronder paintball. Het slachtoffer en zijn echtgenote hebben op 18 januari 2019 samen met een groep collega’s en hun partners buiten werktijd deelgenomen aan een paintballspel. De groep werd bij het paintballen opgedeeld in twee teams, waarbij beide teams elkaar moesten proberen uit te schakelen door elkaar te raken met verfballetjes (paintball). In het speelveld bevonden zich meerdere ‘safetyzones’ waarbinnen de deelnemers niet beschoten konden worden. Alle deelnemers hebben van Binn’npret beschermende kleding en een veiligheidsmasker uitgereikt gekregen. Daarbij kregen de deelnemers een introductiefilm te zien waarin zij er onder andere op werden gewezen dat zij het veiligheidsmasker in het speelveld te allen tijde op moesten houden, vanwege het risico op oogletsel.

Het slachtoffer heeft zich op enig moment gemeld in een van de safetyzones met de mededeling dat hij verf uit een paintball in zijn rechteroog had gekregen. Hij had geen idee waar het balletje vandaan kwam. Eenmaal in de safetyzone heeft hij het masker afgedaan en zag hij gele verf in het masker zitten.

Het slachtoffer heeft later de huisarts en het ziekenhuis bezocht. Er bleek sprake te zijn van ernstig oogtrauma met blijvend oogletsel. Op 24 augustus 2021 heeft een oogarts een rapport opgesteld naar aanleiding van een oogheelkundig onderzoek. Hierin werd geconcludeerd dat bij het slachtoffer sprake is van blijvend oogletsel dat is toe te schrijven aan het ongeval.

Het geschil

Volgens het slachtoffer is Binn’npret aansprakelijk voor de gevolgen van dat ongeval, omdat het door haar beschikbaar gestelde veiligheidsmasker niet voldeed. Op 8 mei 2019 heeft het slachtoffer Binn’npret aansprakelijk gesteld. Binn’npret heeft de aansprakelijkheid afgewezen. Het geschil is vervolgens in eerste aanleg voorgelegd aan de rechtbank. De rechtbank heeft de vordering van het slachtoffer afgewezen. Volgens de rechtbank is de door het slachtoffer gestelde toedracht van het ongeval niet vast komen te staan. Niet is komen vast te staan dat het slachtoffer een masker droeg toen hij door een paintballballetje werd geraakt. Daarmee is ook niet vast komen te staan dat het door Binn’npret aan het slachtoffer beschikbaar gestelde veiligheidsmasker gebrekkig was. Hierdoor kan geen aansprakelijkheid volgen.

Het slachtoffer gaat in hoger beroep. Tussen partijen staat niet ter discussie dat het slachtoffer bij het paintballen oogletsel heeft opgelopen doordat er verf van een paintball in zijn (rechter)oog is terechtgekomen. Wel verschillen partijen van mening over het antwoord op de vraag of het slachtoffer het aan hem uitgereikte masker op had toen hij werd getroffen door het balletje.

Binn’npret stelt namelijk dat het verhaal van het slachtoffer niet waar kan zijn. Het masker is zo ontworpen dat er geen balletje in het vizier kan komen. Daarnaast zat er geen paintball paint aan de binnenkant van zijn vizier. Binn’npret concludeert hierdoor dat het slachtoffer zich niet aan de regels heeft gehouden en het masker in het speelveld heeft afgedaan.

Het gerechtshof maakt hier korte metten mee. De stelling van het slachtoffer dat hij het masker op had vindt steun in de getuigenverklaringen van zijn echtgenote en andere deelnemers. Uit deze verklaringen blijkt dat het slachtoffer het masker weldegelijk ophad toen hij de safetyzone betrad. Daarnaast volgt uit de verklaringen dat er wel verf aan de binnenkant van het masker zat. De verklaring van Binn’npret wordt door geen enkele ander bewijs ondersteund. Binn’npret heeft bijvoorbeeld het masker na het ongeval niet veilig gesteld en heeft het masker evenmin gefotografeerd. Tevens is de verklaring van Binn’npret volgens het hof slechts gebaseerd op veronderstellingen.

Het hof gaat er dan ook, anders dan de rechtbank, vanuit dat het slachtoffer wel een masker droeg toen hij door een paintballballetje werd geraakt en dat balletje met verf in zijn rechteroog terecht kwam. Bij deze toedracht van het ongeval is het scenario dat het slachtoffer het masker niet droeg toen hij een paintballballetje in het oog kreeg dus uitgesloten.

De toedracht staat vast. De vraag die resteert is wat er dan de reden van is dat het slachtoffer, terwijl hij een masker droeg, een balletje in het oog heeft gekregen. Volgens het slachtoffer ligt de reden geleden in het feit dat het masker gebrekkig was en niet goed was afgesteld. Binn’npret bestrijdt dit. Het hof heeft behoefte aan voorlichting door een deskundige om te beoordelen of het masker daadwerkelijk gebrekkig was. Over de aansprakelijkheid kan derhalve nog geen oordeel worden gegeven.

Conclusie

Discussies over de toedracht van een ongeval komen vaak voor. Partijen verschillen dan van mening over wat er precies is gebeurd. Het is dan vaak aan de rechtbank om daar een oordeel over te geven. Dit was bijvoorbeeld in eerste aanleg in deze zaak het geval. De rechtbank had de vordering van het slachtoffer afgewezen, omdat de toedracht volgens de rechtbank niet vaststond. De toedracht is dus van wezenlijk belang voor het vervolg van een aansprakelijkheidskwestie. Het hof oordeelde niet in lijn met de rechtbank. Volgens het hof staat de toedracht weldegelijk vast. Ondanks dat het hof nog geen oordeel kan geven over de definitieve aansprakelijkheidsvraag, is de eerste hobbel in deze aansprakelijkheidskwestie genomen.

Bent u het slachtoffer geworden van een ongeval en denkt u dat een ander daar aansprakelijk voor is, maar verschilt u met de ander van mening over de toedracht? Neemt u dan contact met ons op info@jba.nl of 073-690 0888.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *