Orkest aansprakelijk voor gehoorschade violist

Het Hof van Engeland en Wales heeft in een recent arrest geoordeeld over de aansprakelijkheid van een orkest, genaamd ‘Royal Opera House’ (hierna: ROH), voor de gehoorschade van een bij dat orkest werkzame altviolist. De violist heeft door toedoen van het orkest onherstelbare gehoorschade opgelopen.

Casus
Een professionele altviool speler, die werkzaam was voor ROH, heeft op 1 september 2012 gehoorschade opgelopen als gevolg van blootstelling aan een hoog geluidsniveau tijdens een repetitie met het orkest. De violist werd blootgesteld aan een gemiddeld geluidsniveau van 91 decibel gedurende een periode van drie uur. De violist voelde zich na de repetitie duizelig en gedesoriënteerd. Na één dag kreeg de violist gehoorklachten aan zijn linker oor. Deze klachten bleven aanhouden. De violist meende dat hij een akoestische shock had opgelopen. ROH betoogde dat de toestand van de violist niet werd veroorzaakt door het spelen in het orkest, maar het gevolg was van de ontwikkeling van de ziekte van Menière rond diezelfde tijd.

De violist is als gevolg van de gehoorschade gedwongen om te stoppen met spelen. Volgens de raadsman van de violist heeft de gehoorschade het leven van de violist ingrijpend veranderd.

Ondanks dat de violist oordopjes droeg, leidde de blootstelling aan een hoog geluidsniveau tot een “aanzienlijk risico op letsel” (aldus de raadsman van de violist). De raadsman stelde ROH aansprakelijk voor de gehoorschade die de violist heeft opgelopen. Hij beriep zich daarbij op een aantal voorschriften die ROH had moeten naleven om gehoorschade te voorkomen: ‘The 2005 Regulations’. Het ROH zou, volgens de raadsman van de violist, een aantal voorschriften hebben geschonden.

Beoordeling Hof
Het Hof is van mening dat de violist een akoestische shock heeft opgelopen. Een akoestische shock kan namelijk worden veroorzaakt door blootstelling aan geluiden van korte duur en hoge intensiteit. Het geluidsniveau dat tijdens de repetitie werd gemeten, in het bijzonder de piekniveaus, zou consistent zijn met de geluiden die in de medische literatuur worden gemeld als zijnde het veroorzaken van een akoestische shock. De shock is, aldus het Hof, veroorzaakt door de muziekuitvoering: “It was that exposure which resulted in the claimant sustaining acoustic shock which led to the injury which he sustained and the symptoms which have developed, from which he continues to suffer.” Bovendien is het Hof van mening dat het orkest een aantal voorschriften heeft geschonden. Het Hof meent voorts dat er een een duidelijk feitelijk en oorzakelijk verband bestaat tussen de geschonden voorschriften en het hoge geluidsniveau tijdens de repetitie. Als het orkest zijn wettelijke plicht had nageleefd, zou de violist niet zijn blootgesteld aan het hoge geluidsniveau.

Het Hof komt tot het oordeel dat het orkest aansprakelijk is voor de gehoorschade van de violist.

Eenzelfde casus in Nederland
Al eens eerder werd er door het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld over de aansprakelijkheid van een orkest voor de gehoorschade van een cellist. Het arrest lees je hier. Het Hof oordeelde in dit arrest dat het orkest onvoldoende maatregelen had genomen om langdurige blootstelling aan schadelijk geluid te voorkomen. Zij hadden meer maatregelen moeten nemen en actief moeten toezien op de naleving van deze maatregelen. Dit arrest bevestigde dat werkgevers vergaande verantwoordelijkheden hebben om de veiligheid van werknemers te waarborgen. De werkgever dient niet alleen maatregelen te nemen om (gehoor)schade te voorkomen, maar hij dient ook actief toe te zien op het naleving van deze maatregelen.

De advocaten van Jeroen Bosch Advocaten vinden dat de rechter in beide zaken een terecht standpunt heeft ingenomen over de aansprakelijkheid.

Contact
Jeroen Bosch Advocaten helpt u bij letselschade, aansprakelijkheidskwesties en verzekeringsrecht. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Schroom dan niet om met ons contact op te nemen. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888. Daarnaast kunt u ons een facebookbericht sturen of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *