Een ongeval tijdens rijles, wat dan?

Stel je veroorzaakt een ongeval tijdens een rijles, hoe wordt de schadevergoeding dan geregeld? De kans dát je een ongeval veroorzaakt tijdens rijles is relatief groot, want rijden kun je nog niet zo goed. Om te leren rijden volg je rijles. Maar je zit niet alleen in de auto; naast je zit de instructeur. Ben jij nu de bestuurder, of is de instructeur dat? Belangrijk is allereerst het verschil dat wordt gemaakt tussen de juridische bestuurder en feitelijk bestuurder.

De juridische bestuurder en de feitelijk bestuurder
Artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 regelt dat in het geval van een lesauto als bestuurder moet gezien: ‘hij die rijonderricht geeft of toezicht houdt in het kader van een vanwege de overheid ingesteld onderzoek naar de rijvaardigheid’. De instructeur dus. Degene die les heeft, is de feitelijk bestuurder en wordt verzekeringstechnisch als inzittende gezien.

Clausule voor lesauto
Indien een lesauto een ongeval veroorzaakt, kunnen degene die les heeft en eventueel andere inzittende de WAM verzekering aanspreken die voor de lesauto is afgesloten. Voor alle motorrijtuigen is een WAM-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen) verplicht, dus ook voor lesauto’s. Op de polis moet wel worden ingevuld dat het om een lesauto en om rijinstructie gaat. Dit kan op een zakelijke polis worden meeverzekerd.

Schadeverzekering voor inzittende
En de instructeur dan? Daarvoor geldt in beginsel hetzelfde als voor de bestuurder van een normale auto. Indien je als bestuurder letsel oploopt voor een ongeval dat je zelf hebt veroorzaakt kan een Schadeverzekering voor inzittende (SVI-verzekering) uitkomst bieden. Dit is een verzekering die niet verplicht is, maar die wel verstandig is om af te sluiten. De SVI-verzekering is een schadeverzekering. Dat wil zeggen dat de werkelijk geleden schade wordt vergoed. De vaststelling van die schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering. Het verschil zit in het feit dat de SVI-verzekering uitkeert ongeacht de schuldvraag. Dus ook de schuldige bestuurder krijgt op grond van de schadeverzekering inzittenden in beginsel (niet bij opzet bijvoorbeeld) zijn schade vergoed.

Toch juridisch bestuurder tijdens rijles
Je kunt echter ook in een lesauto rijden indien je al wel een rijbewijs hebt. Bijvoorbeeld om rij angst te overwinnen of om een rijvaardigheidstraining te volgen. Dan ben je zelf wel juridisch bestuurder. Hetzelfde geldt als je motorrijles volgt. Je zit dan in je eentje op de motor en bent dus (ook als je nog geen motorrijbewijs hebt), zelf juridisch bestuurder. Het is dan van belang om na te gaan of een Schadeverzekering voor opzittende (SVO-verzekering) is afgesloten voor de bestuurder.

Contact

Hebt u een vraag over ongevallen tijdens een rijles of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *