Onderzoek Raad voor de Rechtspraak over slachtoffervoorzieningen

De rol van het slachtoffer binnen het strafproces is in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Zo heeft het slachtoffer bijvoorbeeld het wettelijke recht op inzage in het strafdossier, mag het slachtoffer stukken aan het strafdossier toevoegen, heeft het slachtoffer recht op het voegen van diens schade in het strafproces en is er in veel gevallen spreekrecht tijdens de strafzitting.

De Rechtspraak heeft in het kader van deze ontwikkelingen een handboek ‘Slachtoffer en de rechtspraak’ ontwikkeld. Omdat het strafrecht in essentie een aangelegenheid is tussen de rechter, de officier van justitie en de (advocaat van de) verdachte, maar het slachtoffer dus een steeds grotere rol in dit proces krijgt, is het voor de Rechtspraak van groot belang om goed op de hoogte te blijven van alle rechten die slachtoffers toekomen. Het handboek biedt op dat gebied uitkomst.

Los van de rechten die het slachtoffer heeft op grond van de wet, wordt door de Rechtspraak ook steeds meer aandacht besteed aan een zorgvuldige en respectvolle bejegening van het slachtoffer. Daarbij kan gedacht worden aan de wijze waarop het slachtoffer door de rechter wordt aangesproken, de plaats van het slachtoffer in de zittingszaal, de aanwezigheid van aparte wachtruimtes in het gerechtsgebouw ter voorkoming van een ongewenste confrontatie met de verdachte, maar ook aan speciale begeleiding en bescherming van het slachtoffer in risicovolle zaken. Onlangs is hierover een onderzoek gepubliceerd dat is uitgevoerd door de Raad voor de Rechtspraak. Uit het onderzoek blijkt dat er nogal wat verschillen zijn tussen de rechtbanken en gerechtshoven in Nederland ten aanzien van de slachtoffervoorzieningen.

De Raad voor de Rechtspraak heeft naar aanleiding van dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan aan de Rechtspraak, zoals het op een betere wijze voorzien van informatie aan het slachtoffer over de beschikbare voorzieningen en zorg dragen voor meer uniformiteit binnen de rechtbanken en gerechtshoven over de wijze waarop het slachtoffer kan worden opgevangen, begeleid en beschermd. De advocaten van Jeroen Bosch Advocaten kunnen zich goed in deze aanbevelingen vinden. Ook wij zijn namelijk van mening dat genoemde punten voor verbetering vatbaar zijn.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

De advocaten van Jeroen Bosch Advocaten staan u graag te woord. Schroom niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *