Onderzoek Langlopende Letselschadezaken: Een snellere afhandeling van letselschade vraagt om meer vertrouwen en empathie, alleen verandering van het systeem is niet genoeg

De afwikkeling van letselschade duurt vaak veel te lang. In ongeveer 3% van de 70.000 letselschadezaken per jaar blijkt het lastig te zijn om snel tot een oplossing of afhandeling te komen, aldus het Verbond van Verzekeraars. Vaak zijn slachtoffers van letselschade verwikkeld geraakt in een schadeafhandeling die langer dan 2 jaar duurt.

Onlangs is het onderzoeksrapport “Langlopende Letselschadezaken” afgerond en gepresenteerd door de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek heeft geprobeerd te achterhalen wat de belangrijkste kenmerken zijn van letselschadedossiers die niet binnen twee jaar zijn afgewikkeld en daarmee dus langlopend zijn geworden.

Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er een aantal conclusies naar voren gekomen. De twee belangrijkste zijn dat er niet één maar meerdere redenen zijn waarom een letselschadezaak natwee2 jaar nog steeds niet is afgewikkeld en er is niet één meest voorkomende reden of omstandigheid die benoemd kan worden die zich in het merendeel van de zaken voordoet.

Onderzoek

Wetenschappers van de Universiteit van Utrecht hebben in opdracht van de Letselschade Raad onderzoek gedaan naar de reden achter langlopende letselschadezaken. De aanleiding voor het onderzoek was de bezorgdheid van Kamerleden bij de afhandeling van letselschades door verzekeraars. In 2017 zijn er Kamervragen gesteld over de vermeende hardere opstelling van verzekeraars bij de afhandeling van letselschade. De toenmalige minister Blok gaf aan tevreden te zijn over de afhandeling van letselschade door verzekeraars, maar is wel in gesprek gegaan met de Letselschade Raad over de signalen van de verhardere opstelling van de verzekeraars. Begin 2018 is minister Dekker van Rechtsbescherming in gesprek gegaan met de Letselschade Raad en de verzekeraars. Zowel minister Dekker als het Verbond van Verzekeraars hebben de Letselschade Raad verzocht om onafhankelijk onderzoek te doen naar de langlopende letselschades. Centraal in het onderzoek stond de vraag centraal wat de oorzaken zij van langlopende schadeafwikkeling en op welke manier die oorzaken aangepakt kunnen worden.

Resultaten

Uit het onderzoek is vooral naar voren gekomen dat langlopende letselschadezaken vaak open staan om meerdere redenen. Als er al één omstandigheid kan worden aangewezen waarom een langlopend letselschadedossier openstaat, dan betreft het een divers palet aan mogelijke omstandigheden. Hierbij valt onder andere aan te denken het wachten op de medische eindtoestand van het slachtoffer, de re-integratie in het arbeidsproces en de onduidelijkheid over de door het ongeval veroorzaakte beperkingen.

Een tweede conclusie is dat er veel partijen betrokken zijn bij een letselschadedossier en dat de verschillende partijen soms maar weinig direct contact met elkaar hebben. Dit zorgt niet alleen voor veel onduidelijkheid bij partijen onderling en/of het slachtoffer, maar het vertraagt de afhandeling van letselschade ook enorm.

Maatregelen voor een snellere afhandeling

De Letselschade Raad wil het aantal langlopende letselschadedossiers in de toekomst omlaag brengen. Daartoe wil de Letselschade Raad een aantal maatregelen uit gaan werken:

  1. De bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen. Deze zaken krijgen dan prioriteit;
  2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren;
  3. Het verbeterde proces blijvend te monitoren door middel van klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

Conclusie

De aanleiding van het onderzoek en de resultaten van het onderzoek zijn op zich niet nieuw. De afwikkeling van letselschade duurt namelijk in veel gevallen te lang en dat moet anders. Door de langlopende afhandeling van complexe letselschadedossiers ervaren slachtoffers namelijk te laat erkenning en herkenning, waardoor hun herstel ook op de lange baan wordt geschoven. Uiteindelijk zorgt dit voor hogere kosten bij de afhandeling van de letselschades. Ook de genoemde maatregelen om het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst te beperken is niet nieuw. Geen enkel letselschadedossier is hetzelfde. Elk dossier staat op zichzelf en vraagt om maatwerk. De afhandeling van letselschadedossiers is geen eenmansworst.

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *