Omgevallen bouwkranen in Alphen aan de Rijn

Gisteren verscheen het verschrikkelijke nieuws over de omgevallen bouwkranen in Alphen aan de Rijn. Eén van de bouwkranen gleed van het ponton af, waardoor de bouwkraan uiteindelijk omviel en samen met de Julianabrug op een aantal huizen terecht kwam. Volgens de eerste berichten lijkt het erop dat er geen gewonden zijn. De materiele schade aan de getroffen gebouwen is echter gigantisch.

Vandaag verscheen op de website van de NOS een artikel waarin te lezen is, dat het hijsplan nooit goedgekeurd had mogen worden, omdat dit type bouwkranen stuurloos wordt, zodra de ondergrond van de pontons niet meer waterpas is. Ook zou er geen adequate afweging vooraf zijn gemaakt over de veiligheidsrisico´s. Het had voor de hand gelegen om de omringende gebouwen vooraf te ontruimen, in verband met het risico dat de kraan zou omvallen. Dat is niet gebeurd.

De (hoofd-) aannemer is waarschijnlijk als veroorzakende partij aansprakelijk, aangezien het hijsplan nooit goedgekeurd had mogen worden en het erop lijkt dat er geen adequate veiligheidsafweging vooraf is gemaakt en er onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Maar ook als het bedrijf van de bouwkranen een onderaannemer was, die is ingeschakeld door de hoofdaannemer, dan nog is waarschijnlijk de hoofdaannemer aansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW, dan wel artikel 6:171 BW (afhankelijk van onder meer de vraag of de onderaannemer “ondergeschikt” was aan de hoofdaannemer). Indien voor het slachtoffer niet kenbaar is of er door de hoofdaannemer een onderaannemer is ingesteld (bijvoorbeeld omdat de onderaannemers dezelfde werkkleding droegen als de hoofdaannemer), dan is meestal de hoofdaannemer aansprakelijk. Dit hangt af van de vraag of sprake is van een zogenaamde “eenheid van onderneming”.

Niet alleen de uitvoerend aannemer, maar ook de opdrachtgever (dit is waarschijnlijk de gemeente Alphen aan de Rijn) zou aansprakelijk kunnen zijn voor de schade, indien bijvoorbeeld komt vast te staan dat er door de opdrachtgever willens en wetens een risico is aanvaard dat de bouwkranen zouden omvallen. Bijvoorbeeld omdat er een bepaalde risicovolle werkmethode werd voorgeschreven aan de opdrachtgever, of indien er een onjuiste afweging is gemaakt tussen besparing van kosten op het bouwproject en de veiligheid van de omwonenden.

Waarschijnlijk is de hoofdaannemer verzekerd tegen aansprakelijkheid. In de regel hebben hoofdaannemers een zogenaamde CAR-verzekering (Construction All Risks) afgesloten. Een CAR verzekering is een speciale verzekering die betrekking heeft op het dekken van risico’s die zich tijdens de werkzaamheden aan een bepaald project kunnen voordoen. Onder deze aansprakelijkheidsverzekering vallen meestal alle aansprakelijkheden van de deelnemers aan het bouwproces onderling en ook de schade aan het project zelf.

Omdat er op dit moment nog veel onduidelijk is over de exacte toedracht van dit tragische ongeval, is het nog lastig om te bepalen wie de meest voor de hand liggende aansprakelijke partij is. Door het Openbaar Ministerie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt daarom nader onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Het lijkt er in ieder geval op dat de hoofdaannemer aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade.

Contact

Bent u het slachtoffer van een arbeidsongeval, hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *