Nieuwe regels voor de uitwisseling van medische gegevens

Vanaf 1 juli 2017 gelden er conform de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens nieuwe regels voor de uitwisseling van medische gegevens. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat patiënten meer regie hebben over hun medische gegevens.

Hoe werkt deze wet?

Veel zorgaanbieders wisselen medische gegevens elektronisch met elkaar uit. Wat vaak wordt vergeten is de privacy van de patiënten met betrekking tot het verstrekken van deze gegevens. Bovengenoemde nieuwe wet moet de privacy van de patiënt en de beveiliging van medische gegevens via een elektronisch nieuw systeem beter gaan waarborgen. Deze waarborg zit hem met name in het vereiste van toestemming van de patiënt en de beveiliging van het uitwisselingssysteem.

Opvallend is eigenlijk dat bovengenoemde wet het gebruik van een elektronisch uitwisselingssysteem door zorgaanbieders niet voor schrijft of verplicht stelt. Toch blijkt uit de praktijk dat hier wel veel gebruik van wordt gemaakt. Om die reden is de wet aangepast en zijn er nieuwe regels in het leven geroepen.

Recht op inzage en afschrift

Je recht om als patiënt je medisch dossier in te zien is niet nieuw. Dit recht al jaren vast in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Een uitgangspunt hierbij is dat de verstrekking van de gegevens aan de patiënt op veilige wijze moet gebeuren.

Toch bleek – zoals gezegd – uit de praktijk dat er niet voldoende rekening werd gehouden met de privacy van de patiënten. Patiënten moeten daarom de mogelijkheid krijgen om meer regie te hebben en/of te krijgen over hun medische gegevens.

De patiënt moet vooraf aan kunnen geven welke gegevens uit zijn dossier met welke zorgaanbieders wordt uitgewisseld. Dit wet noemt dit “gespecificeerde toestemming”. Als een nieuwe zorgaanbieder zich aansluit bij het elektronisch uitwisselingssysteem, moet de patiënt hier tijdig en goed geïnformeerd over worden. De patiënt moet vervolgens zijn toestemming geven of zijn toestemming moeten kunnen wijzigen en/of intrekken. De toestemming moet daarnaast worden geregistreerd en bijgehouden door de zorgaanbieder en goed worden beveiligd.

Verder krijgt de patiënt op grond van de nieuwe wet ook het recht op (kosteloos) elektronische inzage in zijn dossier en recht op een elektronisch afschrift daarvan. Dat is prettig.

Bestaande wetgeving

De bestaande wetgeving – de Wet bescherming persoonsgegevens en de WGBO – verplicht zorgverleners  nu ook al om zorgvuldig met medische gegevens om te gaan. Deze nieuwe wet richt zich in dit geval specifiek op de elektronische gegevensuitwisseling. Deze wet is van toepassing op alle uitwisselingssystemen die in de zorg worden gebruikt.

Uitsluitingen

Zorgverzekeraars worden wel uitgesloten van het elektronisch uitwisselingssysteem. Hetzelfde geldt voor keuringsartsen, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen.

Contact

Heeft u een vraag over deze nieuwe wet of een opmerking? Bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht of stuur e-mail naar info@jba.nl. Wij helpen u graag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *