Nieuwe gedragsregels advocatuur

Als advocaten zijn wij gehouden aan de voor onze beroepsgroep geldende gedragsregels. Deze gedragsregels zijn bedoeld om een invulling te geven aan de eisen die mogen worden gesteld aan een goede taakuitoefening van een behoorlijke advocaat. Vorige week, op 22 februari 2018, zijn de nieuwe gedragsregels gepubliceerd. U kunt de gedragsregels hier nalezen.

De eerste gedragsregels voor de advocatuur zijn in 1968 op schrift gesteld. Nadien zijn er in 1980 en 1992 wijzigingen doorgevoerd. Tot voor kort golden dus nog de gedragsregels die ruim 25 jaar geleden zijn opgesteld. Vanwege onder andere wijzigingen in de Advocatenwet waren ook de gedragsregels inmiddels aan een verjongingskuur toe. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft al aangegeven niet nog eens 25 jaar te wachten met het opstellen van nieuwe gedragsregels, maar regelmatig te beoordelen of de regels dienen te worden aangepast.

De gedragsregels zijn een uitwerking van de wettelijke betamelijkheidsnorm van artikel 46 Advocatenwet en bouwen voort op de in artikel 10a lid 1 Advocatenwet neergelegde kernwaarden, te weten:

  1. Onafhankelijkheid;
  2. Partijdigheid;
  3. Deskundigheid;
  4. Vertrouwelijkheid;
  5. Integriteit.

De nieuwe gedragsregels hebben meer aandacht voor de maatschappelijke rol van de advocaat. Hieronder wordt onder andere verstaan dat de advocaat is gehouden tot een betamelijke beroepsuitoefening en het belang van zijn cliënt voorop stelt. Daarnaast moet de advocaat ook voor ogen houden dat een oplossing buiten rechte in veel gevallen de voorkeur geniet boven een procedure. In verhouding tot de cliënt is met name van belang dat de advocaat zijn zaken met zorgvuldigheid behandelt, zijn cliënt goed informeert en belangenverstrengeling voorkomt. In een proces dient de advocaat zich tegenover de andere procespartijen op een behoorlijke manier op te stellen door onder andere de processtukken tijdig aan de andere partijen te overhandigen, zodat zij zich voor kunnen bereiden en het proces eerlijk verloopt. Ten slotte dient de advocaat zich ook behoorlijk op te stellen tegenover zijn beroepsgroep.

Bij Jeroen Bosch Advocaten telt maar één belang en dat is het belang van onze cliënten. Wij zijn erop gebrand om de juiste kwaliteit te leveren. Met vijf  gespecialiseerde advocaten die zijn aangesloten bij de Vereniging van Letselschadeadvocaten en nog eens drie top advocaten in huis die zich dag in dag uit zich bezig houden met letselschadezaken weten wij zeker dat wij deze kwaliteit ook daadwerkelijk kunnen leveren. Wij zijn dan ook blij dat de gedragsregels er zijn, omdat we van mening zijn dat iedere advocaat alleen door de gevraagde kwaliteit te leveren het belang van zijn cliënt echt voorop kan stellen. ‘Schoenmaker blijf bij je eigen leest’ is een gezegde die wat ons betreft belangrijk is binnen de advocatuur.

Contact

Heeft u letselschade opgelopen? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *