Naar de mediator of naar de rechter?

Naar de mediator of naar de rechter?

Stel je voor: je raakt betrokken bij een ongeval en je loopt daarbij letselschade op. De eerste stap die moet worden gezet is het aansprakelijk stellen van de wederpartij. Goed nieuws: de aansprakelijkheidsverzekeraar erkent de aansprakelijkheid. Voor het herstel moet je veel (medische) kosten maken. De aansprakelijkheidsverzekeraar heeft daarom de eerste voorschotten al betaald. Helaas is de aansprakelijkheidsverzekeraar het niet met alles eens. Hij stelt bijvoorbeeld ter discussie of alle klachten en beperkingen wel terug zijn te voeren op het ongeval. Ook twijfelt hij of alle kosten door hem vergoed moeten worden. Jij als slachtoffer vindt dat je recht hebt op vergoeding van alle gemaakte kosten. Wat dan?

Je kan natuurlijk naar de rechter stappen. Procederen is kostbaar en de uitkomst is vaak onzeker. Zelfs als je de procedure wint is het niet zeker dat de andere partij kan betalen. In Nederland zijn er daarom diverse mogelijkheden om de gang naar de rechter te vermijden. Een van deze mogelijkheden is mediation. Mediation biedt de mogelijkheid om samen met de andere partij uw conflict op te lossen met hulp van een onafhankelijke mediator. Er komt geen rechter aan te pas.

Kenmerken van mediation

Mediation is vrijwillig. De rechter kan partijen niet dwingen te mediaten. Partijen moeten zelf de stap willen en durven zetten richting een mediator. De vrijwillige inzet van partijen houdt vooral in dat partijen niet zonder instemming betrokken kunnen worden bij een mediationproces en de mediation op elk gewenst moment kunnen beëindigen

Omdat mediation vertrouwelijk is, kunnen partijen vrijelijk met elkaar en met de mediator praten. Juist door de vertrouwelijkheid kunnen partijen zich meer kwetsbaar opstellen dan dat zij in de zittingszaal recht tegenover elkaar staan. Tijdens de mediation wordt er gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator

Mediation kent geen gerechtelijke procedures met termijnen. Mediation is er juist op gericht om een onderhandeling snel af te wikkelen en een specifiek conflict op korte termijn te beëindigen. De duur en doorlooptijd van mediation ligt grotendeels in handen van de partijen zelf. Mediation is om die reden dan ook wenselijk om zo een procedure bij de rechter, waar veel tijd en kosten mee gemoeid zijn, te besparen.

Mediation en letselschade

Ervaringen uit de praktijk leren dat bij letselschademediations de meeste slachtoffers niet uit zijn op een zo hoog mogelijke schadevergoeding, maar op een eerlijke rechtvaardigde oplossing, waarbij vooral recht wordt gedaan aan hun positie als slachtoffer .De roep naar mediation in letselschadedossiers neemt dan ook toe. Een kanttekening hierbij is wel dat partijen bereid moeten zijn om deel te nemen aan de mediation en zij ruimte bieden voor onderhandelingen.

Anders dan een gerechtelijke procedure

In hoeverre is mediation anders dan een gerechtelijke procedure? Mediation kent juist veel voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure. Zo is een mediation onderhandeling vertrouwelijk, terwijl een zitting bij de rechtbank vaak openbaar is. Daarnaast leidt mediation nooit tot een openbare uitspraak. Een ander voordeel van mediation, in tegenstelling tot de gerechtelijke procedure, is de relatief korte duur van het proces. Een gerechtelijke procedure duurt meestal lang, variërend van enkele maanden tot enkele jaren. Mediation kan in een korte tijd, gemiddeld 1 tot 2 maanden, worden gerealiseerd. Het meest belangrijke verschil nog wel is dat de mediator in tegenstelling tot de rechter geen beslissingsbevoegdheid heeft over de uitkomst van het conflict.

Rol van een advocaat bij mediation

Bijstand door een advocaat tijdens mediation is niet verplicht. Het mag wel. Soms heeft de specialistische kennis van een advocaat toegevoegde waarde. Een advocaat kan vooral een belangrijke rol spelen bij het voorlichten, het voorbereiden op de mediation en het in kaart brengen van de belangen. Tijdens de mediation voeren partijen wel zelf het woord.

Contact

Heeft u vragen over mediation en/of heeft u onze hulp nodig? Bel ons op nummer 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *