Moet een aansprakelijkheidsverzekeraar alle advocaatkosten betalen?

Zeer regelmatig wordt er geprocedeerd over buitengerechtelijke kosten. Meestal gaat het in die procedures over de hoogte van de advocaatkosten. Maar wat zijn buitengerechtelijke kosten nou eigenlijk? En waarom wordt daar zo vaak over geprocedeerd?

Wat zijn buitengerechtelijke kosten?

In de wet is bepaald dat de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid worden aangemerkt als vermogensschade die voor vergoeding in aanmerking komt. Anders gezegd: moet je deskundigen (bijvoorbeeld een advocaat of medisch adviseur) inschakelen om jouw schade te verhalen op een aansprakelijke derde, dan vormen deze kosten een onderdeel van de schade. Deze kosten worden alleen vergoed voor zover ze redelijk zijn.

De kosten moeten redelijk zijn

Wat is redelijk? Redelijk is een vaag begrip. Dat is ook de reden waarom er regelmatig over deze vraag wordt geprocedeerd. Zo ook in een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland.

In deze zaak gaat het om een vrouw die letsel heeft opgelopen door een verkeersongeval. De aansprakelijkheid wordt erkend door de aansprakelijkheidsverzekering van degene die het letsel heeft veroorzaakt (Allianz). Allianz dient op grond van de wet de advocaatkosten van de vrouw te vergoeden, voor zover die redelijk zijn en de verrichte werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk waren om schadevergoeding te verkrijgen. Allianz heeft in deze zaak de openstaande buitengerechtelijke kosten van 1 maart 2015 tot en met 31 december 2015 niet betaald. De advocaat verzoekt de rechter Allianz te veroordelen om over te gaan tot betaling van diens nota’s.

Voor de rechter is het van belang dat er een discussie speelt over de vraag of alle klachten van de vrouw een gevolg zijn van het ongeval. Allianz betwist dat namelijk, waarop de advocaat verweer heeft gevoerd. Met dat verweer is behoorlijk wat werk gemoeid geweest. De kosten van zijn werkzaamheden hebben de schaderegeling feitelijk niet verder geholpen. Volgens de rechter wil dat echter niet zeggen dat daarom de kosten niet redelijk zijn.

Verder heeft Allianz voorgesteld een verzekeringsgeneeskundige expertise in te winnen. Over de uitgangspunten van een dergelijke expertise bestond echter geen overeenstemming. Dat heeft weer geleid tot extra advocaatkosten. De rechter oordeelt dat Allianz kon weten dat deze advocaatkosten de schaderegeling niet zouden baten. Bovendien heeft Allianz verder niet gewezen op concrete werkzaamheden van de advocaat die volgens haar achterwege hadden kunnen blijven, terwijl deze werkzaamheden behoorlijk zijn gespecificeerd. Allianz dient zodoende volgens de rechter alsnog de kosten van de advocaat te voldoen.

Naast hetgeen hiervoor is besproken komen in deze uitspraak ook nog een aantal andere factoren aan bod die van belang zijn ter beoordeling van de redelijkheid:

  • Het uurtarief van de advocaat.
  • De aard en omvang van de schade en de complexiteit van de zaak ten opzichte van de tijd die erin wordt gestoken.
  • De verhouding die verzekeraars onderling als zijnde redelijk hanteren, de zogenoemde ‘PIV-staffel’, vormt bij de beoordeling niet het uitgangspunt, maar wel één van de factoren.
  • De opstelling van partijen in het schaderegelingsproces kan van invloed zijn op de redelijkheid van het maken van kosten en de omvang ervan.

Of de gemaakte kosten redelijk zijn, hangt dus volledig af van de omstandigheden. Dat blijkt ook wel uit de uitspraak van de rechtbank Gelderland. Iedere zaak is dan ook anders.

Heeft u letsel opgelopen en vraagt u zich af of u een advocaat kunt inschakelen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jeroen Bosch Advocaten. Wij kunnen namelijk voor u inschatten of onze kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888. Ook kunt u ons een facebookbericht sturen of een e-mail naar of info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *