Medische aansprakelijkheid vanwege ontbreken informed consent

Onlangs oordeelde de rechtbank Den Haag over een casus waarin het ziekenhuis verweten wordt een medische fout te hebben begaan nadat een gynaecoloog koos voor een stuitextractie, terwijl daartoe geen indicatie bestond. In het geding was aan de orde of het ziekenhuis aansprakelijk is voor de gevolgen van het medisch verwijtbaar handelen.

Casus

In deze uitspraak zijn twee zaken gevoegd. In de ene zaak wordt het ziekenhuis aansprakelijk gesteld door de zorgverzekeraar van de ouders van het minderjarige kind en in de andere zaak wordt het ziekenhuis aansprakelijk gesteld door de ouders van het minderjarige kind in de hoedanigheid van haar wettelijke vertegenwoordigers. Het vonnis wordt gewezen in beide zaken.

In 2006 werd de moeder tijdens haar zwangerschap opgenomen in het ziekenhuis en naar de verloskamer gebracht vanwege heftige weeën om 13.00 uur. In het verpleegkundig baringsverslag wordt vermeldt dat sprake was van een volkomen stuitligging. Om 14.21 werd het minderjarige kind geboren. Bij de geboorte was er geen ademhaling, geen tonus en geen hartactie. Het kind werd direct overhandigd aan de kinderarts. Er werden ernstige afwijkingen wat betreft de hersenen bij het minderjarige kind geconstateerd.

De zorgverzekeraar en de ouders van het kind verzoeken de rechtbank om voor recht te verklaren dat het ziekenhuis aansprakelijk is op grond van artikel 7:453 jo. 7:462 BW en artikel 6:162 BW. De gynaecoloog van het ziekenhuis zou niet hebben gehandeld zoals van een redelijk handelend en bekwaam gynaecoloog mocht worden  verwacht. De gynaecoloog koos voor een stuitextractie, zonder dat daartoe een indicatie bestond. Het wordt de gynaecoloog verweten dat hij niet conform de professionele standaard heeft gehandeld. Door het handelen van de gynaecoloog is ernstige en blijvende schade ontstaan bij het minderjarige kind tijdens de bevalling. Deze schade zou niet zijn ontstaan indien was gekozen voor een keizersnede. Het ziekenhuis betwist dat sprake is geweest van medisch onzorgvuldig handelen.

Hoe oordeelt de rechtbank?

Op grond van de artikelen 7:448 jo. 7:450 BW rust op de arts een informatieverplichting. Deze verplichting strekt ertoe de patiënt in staat te stellen goed geïnformeerd te beslissen of hij toestemming voor de behandeling zal geven. In deze zaak gaat het om vrouw in partu met een onverwachte stuitligging. Van belang is de vraag of de moeder geïnformeerd had moeten worden over de gevolgen en de risico’s van een vaginale bevalling. Tevens is van belang of de vrouw de mogelijkheid van een keizersnede had moeten worden voorgehouden.

Onder andere volgt uit het rapport van de ingeschakelde deskundige dat de moeder geïnformeerd had moeten worden over de voor- en nadelen van zowel een keizersnede als een vaginale bevalling. Vervolgens had samen met de zwangere vrouw een keuze gemaakt moeten worden. Deze keuze is er alleen niet wanneer het te laat is voor het verrichten van een keizersnede. In onderhavige casus is daar geen sprake van.

De rechtbank oordeelt dat de voor- en nadelen inderdaad met de zwangere vrouw besproken hadden moeten worden en dat samen met haar een keuze had moeten worden gemaakt. Aangezien de behandelend arts dit heeft nagelaten heeft de arts de op hem rustende informatieplicht geschonden. Hierdoor is er geen informed consent.

Volgens de rechtbank is er een causaal verband aanwezig omdat bij voldoende inlichting de zwangere vrouw voor een keizersnede zou hebben gekozen. De rechtbank neemt tevens op grond van het deskundigenoordeel aan dat het geboortetrauma niet was ontstaan indien gekozen was voor een keizersnede.

Conclusie

De rechtbank verklaart in beide zaken voor recht dat het ziekenhuis aansprakelijk is voor de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade van het minderjarige kind als gevolg van de schending van de informatieplicht.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *