Medicijngebruik in het verkeer

Iedere autobezitter in Nederland is verplicht om een WA-verzekering af te sluiten voor zijn of haar auto. Indien u een ongeval veroorzaakt, dan biedt de WA-verzekering dekking. Deze WA-verzekering vergoedt alleen de schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt.

Indien de WA-verzekeraar de schade uitkeert aan een derde, dan bestaat er de mogelijkheid voor de WA-verzekeraar om verhaal op u te nemen als verzekeringsnemer als er geen dekking bestaat onder de polisvoorwaarden. De WA-verzekeraar verhaalt dan de bedragen die aan de derde zijn uitgekeerd weer op u.

Er kan geen dekking bestaan onder de polis indien u als verzekeringsnemer bijvoorbeeld heeft nagelaten de premie (tijdig) te betalen, de schade is veroorzaakt doordat u reed onder invloed van alcohol of drugs maar ook indien u reed onder invloed van medicijngebruik.

Medicijngebruik

Iedereen wil veilig de weg op. Sommige medicijnen hebben echter vervelende bijwerkingen die de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld duizeligheid, slaperigheid of een verminderd reactievermogen. Dit kan (zeer) gevaarlijke situaties in het verkeer opleveren.

Sommige medicijnen hebben zo’n sterk effect, dat het zelfs lijkt alsof er veel alcohol is gedronken. Het rijden onder invloed van dergelijke medicijnen is in Nederland zelfs strafbaar gesteld. De straffen variëren van een rijverbod en hoge geldboetes tot gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid.

Bij medicijnen waarvan bekend is dat ze de rijvaardigheid beïnvloeden staat er een waarschuwing op het etiket of is er een gele waarschuwingssticker op het doosje geplakt. Ook krijgt u vaak een bijsluiter mee waarin wordt gewaarschuwd naar de gevolgen.

Omdat niet elk medicijn evenveel invloed heeft, zijn medicijnen met een bepaald effect op de rijvaardigheid ingedeeld in drie categorieën:

  • Categorie I: alleen rijden als u geen last hebt van nare bijwerkingen zoals sufheid, duizeligheid of slecht zien;
  • Categorie II: alleen rijden na een gewenningsperiode van enkele dagen of weken;
  • Categorie III: niet rijden zolang u dit medicijn gebruikt. Het CBR zal u niet rijgeschikt verklaren bij gebruik van dit medicijn (zie hierna).

Voor informatie wordt verwezen naar de website: www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Op deze website is ook een lijst te vinden waarin staat aangegeven welke medicijnen de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Regres verzekeraar

Indien u dus een ongeval veroorzaakt en u op dat moment onder invloed was van medicijnen, kan de verzekeraar de uitgekeerde schade aan de derde weer op u verhalen. Dit wordt ‘regres’ genoemd.

Het is aan de verzekeraar om aan te tonen dat u ten tijde van het ongeval onder invloed was van medicijngebruik. In de praktijk is deze bewijslast echter vaak een probleem. Hoe toon je namelijk aan dat iemand onder invloed is van een geneesmiddel? Hier bestaat geen test voor zoals een blaastest bij alcohol. Voor alcohol geldt een limiet van de toegestane concentratie in het bloed van 0,5 promille (voor de beginnend bestuurder 0,2 promille). Voor medicijnen bestaat er geen vergelijkbare limiet.

Hoe toon je daarnaast aan dat iemand had moeten weten dat het medicijn dat hij gebruik de rijvaardigheid vermindert? De informatie in de bijsluiter en op het etiket spelen hierbij wel een belangrijke rol.

Echter, is het wel zo dat in geval van ongelukken een apotheker en zijn medewerkers in principe een geheimhoudingsplicht hebben, tenzij het daadwerkelijk gaat om een strafbaar feit. Zoals gezegd is rijden onder invloed van medicijngebruik strafbaar gesteld en kan de geheimhoudingsplicht van de apotheker en zijn medewerkers opzij worden gezet.

Ondanks dat een apotheker en zijn medewerkers dus in geval van een strafbaar feit de informatie mag opvragen, ligt de bewijslast van het medicijngebruik nog steeds bij de verzekeraar. U bent dus als verzekerde niet verplicht melding te maken van het medicijngebruik. Zo’n meldingsplicht geldt alleen bij de aanvraag van een rijbewijs, bij de aanvraag van het rijbewijs door mensen van 75 jaar en ouder en bij iedere aanvraag van een groot rijbewijs. De verzekeraar zal dus de informatie moeten verzamelen waaruit blijkt dat u onder invloed was van medicijngebruik.

CBR

U kunt als verzekerde – voor alle zekerheid – wel contact opnemen met het CBR over uw medicijngebruik. Het CBR kan namelijk bepalen dat u niet meer rijgeschikt bent in verband met uw medicijngebruik. Er wordt dan een speciaal onderzoek verricht. De eisen van dit onderzoek staat in de regeling eisen geschiktheid 2000.

Indien er een melding bestaat van de politie dat er een vermoeden is dat de rijbewijsbezitter niet meer rijgeschikt is, dan kan het CBR besluiten tot het opleggen van nader medisch onderzoek.

Advies

Raadpleeg daarom altijd uw arts of apotheker indien u vragen heeft over het medicijngebruik. Indien u namelijk een ongeval veroorzaakt en ten tijde van het ongeval onder invloed was van medicijngebruik, dan kan de verzekeraar de uitgekeerde schade (en deze bedragen kunnen fors oplopen) weer op u verhalen. Daarnaast kan het CBR maatregelen aan het rijden onder invloed van medicijngebruik verbinden. In dit geval gaat het om ingrijpende maatregelen, bijvoorbeeld het schorsen van de geldigheid van het rijbewijs.

Contact

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *