Wie maken de meeste brokken in het verkeer?

Uit een onderzoek van vergelijkingswebsite hoyhoy.nl is gebleken dat in het algemeen vrouwen even vaak schade rijden als mannen, maar dat de schade van mannen veel hoger oploopt. De schade van mannen ligt gemiddeld 14% hoger dan de schade van vrouwen. Vergelijkingswebsite hoyhoy.nl onderzocht dit aan de hand van het claimgedrag van duizenden automobilisten.

De vergelijkingswebsite berekende het aantal schadeclaims per geslacht voor het totaal aantal verzekerden. Uit deze berekening bleek dat vrouwen relatief gezien slechts 0,3% meer schades indienen dan mannen. Mannen zijn echter wel duurder voor een verzekeraar. Mannen claimen gemiddeld € 300,00 meer per schadegeval dan vrouwen. Het gemiddelde schadebedrag van alle schades voor vrouwen bedraagt € 2.075,00 per schade. Bij mannen is dit een bedrag van € 2.370,00, waarmee dat bedrag ruim 14% hoger ligt.

Voor beide geslachten geldt wel dat de meeste schades ontstaan tijdens het uitvoeren van bijzondere manoeuvres, zoals wegrijden en achteruitrijden (artikel 54 e.v. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990). Deze schadeclaims zijn goed voor 24,8% van het totaal. Ook wordt ruitschade relatief vaak geclaimd op een autoverzekering (in totaal 18,2%) en kop-staartbotsingen (in totaal 16,2%).

Volgens de woordvoerder van hoyhoy.nl, mevrouw Van Es, wordt met bovengenoemde berekening een stereotype “ontkracht”. Veel mensen denken namelijk dat vrouwen meer schade rijden dan mannen, maar uit onderzoek is dus gebleken dat het verschil in aantal claims minimaal is. Ook zit er géén verschil in de soorten claims. De meeste claims zien op het uitvoeren van bijzondere manoeuvres, ruitschades en kop-staartbotsingen.

Kop-staarbotsingen worden wel vaker door mannen geclaimd (in totaal 17,5% van het totaal). Bij vrouwen is het aandeel van kop-staartbotsingen slechts 14,3%. Het schadebedrag voor botsingen ligt wel hoger bij de mannen. Mannen claimen gemiddeld € 3.226,00 na een botsing. Vrouwen daarentegen gemiddeld € 2.494,00. Een verschil van € 732,00.

Contact

Heeft u letsel opgelopen als gevolg van een kop-staartbotsing of het verrichten van een bijzondere manoeuvre? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Bel ons op nummer 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *