Let op! Waar ben je nu eigenlijk echt voor verzekerd?

Na een ongeval kunnen de kosten hoog oplopen. Denk aan medische kosten, verlies van arbeidsvermogen, kosten voor huishoudelijke hulp en wellicht moeten er zelfs aanpassingen aan jouw woning worden gedaan. Er is niet altijd een aansprakelijke partij waarop je jouw schade kunt verhalen. Dan is het natuurlijk fijn als je een eigen verzekering hebt waarvan je jouw schade vergoed krijgt. Een eigen verzekering hoeft echter niet per definitie al jouw schade te vergoeden. Dit is steeds afhankelijk van de polisvoorwaarden die ten grondslag liggen aan de verzekering.

De polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden (ook wel de verzekeringsvoorwaarden genoemd) staan de algemene bepalingen die van belang zijn voor de verzekering. In deze polisvoorwaarden staat een opsomming van alle rechten en plichten die je als verzekerde hebt, maar ook in welke gevallen de verzekering geldt.

Er staan soms ook uitsluitingen in de polisvoorwaarden die ervoor zorgen dat je voor bepaalde schadeposten geen dekking hebt. Niet altijd worden deze polisvoorwaarden goed doorgelezen voordat er een verzekering wordt afgesloten, waardoor een verzekerde nadat er schade is geleden voor een verrassing kan komen te staan.

Voorbeeld uit de praktijk

Na een verkeersongeval kun je op verschillende manieren de schade verhalen. De meest logische manier is het aansprakelijk stellen van (de verzekering) van de wederpartij. Maar wat als je zelf het ongeval hebt veroorzaakt? Of wanneer het een eenzijdig ongeval betreft?

Dan is het handig als je een schadeverzekering voor inzittenden hebt als je de bestuurder bent van een auto. Rijd je motor, dan is het verstandig om een schadeverzekering opzittenden af te sluiten. Voordat je deze verzekering afsluit, is het echter van belang om de polisvoorwaarden goed door te nemen.

Als voorbeeld verwijzen wij naar de Schadeverzekering voor opzittenden van Quakel Assuradeuren BV Motorverzekering 04-2019. Iemand die deze verzekering afsluit, kan zonder de polisvoorwaarden goed te hebben doorgenomen denken dat er een verzekering is afgesloten die de schade dekt. Uit de polisvoorwaarden blijkt echter dat enkel de materiële schade van de opzittenden van de motor en/of gekoppelde aanhanger, zijspan die het rechtstreekse en directe gevolg is van het verkeersongeval voor vergoeding in aanmerking komt.

De volgende schadeposten, die in de praktijk vaak de hoogste schadeposten vormen, zijn niet verzekerd volgens de polisvoorwaarden: de medische kosten die op grond van de zorgverzekering zijn of zouden worden vergoed, de kosten in en rondom het huis (denk aan huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid), inkomstenderving, de kosten zoals omschreven in artikel 6:96 lid 2 BW en smartengeld.

Juist voor deze schadeposten is het van belang om een eigen verzekering af te sluiten, omdat deze schadeposten hoog kunnen oplopen.

Conclusie

Wij adviseren iedere bestuurder om een schadeverzekering voor inzittenden of opzittenden af te sluiten. Let vóór het afsluiten van deze verzekering echter goed op welke schadeposten wel en niet verzekerd zijn op basis van de polisvoorwaarden. Verzekeringen sluiten vaak een hoop uit zonder dat je het misschien doorhebt.

Heb jij schade geleden door een ongeval en ben je niet zeker of het onder de dekking van je verzekering valt? Wij bekijken graag of er toch mogelijkheden zijn om je schade vergoed te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *