Kosteloos second opinion

De afwikkeling van een letselschadezaak verloopt vaak erg traag. Ondanks diverse pogingen van partijen om dit tegen te gaan lukt het vaker niet dan wel een letselschadezaak te regelen binnen een redelijke termijn.

En wat is dan zo’n redelijke termijn. Dat verschilt natuurlijk per zaak. Een aantal factoren die hierbij vooral van belang zijn:

Aansprakelijkheid wel of niet erkend

Als er discussie is over de vraag of er een andere partij aansprakelijk is voor de schade dan bestaat de mogelijkheid dat hierover geprocedeerd moet worden. Met een procedure gaat veel tijd gemoeid.

Ernst van het letsel

Bij een eenvoudig gekneusde arm als letsel zal de zaak vaak eerder kunnen worden geregeld dan bij gecompliceerd letsel.

Hoe snel herstelt het slachtoffer

Bij een spoedig algeheel herstel zal een letselschadezaak eerder zijn afgedaan. Maar lang niet alle slachtoffers herstellen volledig. Dat kan toch niet betekenen dat hun zaak dan maar moet blijven doorlopen. Een medische eindsituatie afwachten kan, maar is niet verplicht. Er kan immers ook met een medisch voorbehoud worden gewerkt.

Is de schade vast te stellen / in te schatten

Sommige schadeposten zoals cascoschade, niet verzekerde medische kosten, reiskosten en kledingschade zijn eenvoudig in kaart te brengen. Dit is vaak te bewijzen met behulp van bonnetjes en rapporten. Discussie volgt vaak als het gaat over een misgelopen promotie door het ongeval of over het aantal uren dat iemand niet meer in het huishouden kan werken.

Maar ook;

Zijn de klachten objectiveerbaar

Wanneer klachten moeilijk objectiveerbaar zijn duurt de zaak vaak onevenredig veel langer. Ook wanneer uit alle medische (behandel) gegevens blijkt dat het slachtoffer klachten heeft. De verzekeraar is over het algemeen sceptisch wanneer deze moeilijk objectiveerbare klachten blijven aanhouden.

Waren er al soortgelijke klachten voor het ongeval

De situatie met ongeval wordt vergeleken met de situatie zonder ongeval. Hoe de situatie met ongeval is, dat is wel vast te stellen. Maar hoe de situatie zonder ongeval zou zijn geweest, daar is veel discussie over mogelijk. Vooral wanneer het slachtoffer voor het ongeval ook al klachten en beperkingen had. En discussie leidt weer tot vertraging.

Kan het slachtoffer zijn eigen werk en/of huishoudelijke taken weer gaan uitoefenen

Wanneer een slachtoffer zijn eigen werk niet meer kan uitoefenen door het opgelopen letsel, dan moet er rekening worden gehouden met arbeidsre-integratie. Al dan niet onder begeleiding van een arbeidsdeskundige. Ook hier gaat weer tijd mee gemoeid.

Lang (s)lopende letselschadezaak

Het lang lopen van een letselschadezaak is een groot probleem. Het kan leiden tot secundaire victimisatie. Bij Jeroen Bosch Advocaten proberen we zaken sneller af te wikkelen, zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan het resultaat. Het resultaat is niet alleen de toegekende schadevergoeding, maar vooral ook het welbevinden van onze cliënten. Zij moeten immers verder.

Second opinion

Maar wat als uw zaak al lang loopt. Als er sprake is van een stroperig dossier. Ook dan is er een oplossing. Bij Jeroen Bosch Advocaten kunt u ook met lang lopende zaken terecht voor een second opinion. Hoe gaat dat in zijn werk:

  1. Hebt u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl om een afspraak te maken voor een gratis eerste gesprek.
  2. Tijdens dit gesprek neemt u het (inmiddels veel te dikke) dossier mee.
  3. De knelpunten worden besproken en gekeken wordt of het voor u verstandig is om over te stappen van uw huidige belangenbehartiger naar Jeroen Bosch Advocaten.
  4. U bent nergens toe verplicht, dus in het slechtste geval kost het u een uurtje tijd voor een gesprek bij ons op kantoor. En daar wordt u altijd wijzer van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *