Onze klachten over te laag smartengeld werken!

Eerder schreven we een artikel over de zuinigheid van rechters bij het toewijzen van smartengeld in letselschadezaken (lees het artikel over de zuinigheid van rechters). Er zijn al lange tijd veel geluiden in Nederland te horen dat de smartengeldvergoeding in Nederland te laag is. Deze geluiden uit de praktijk lijken nu eindelijk door te dringen tot de rechterlijke macht.

Begroting smartengeld

De hoogte van de immateriële schadevergoeding of smartengeld (ex artikel 6:106 lid 1 BW)  moet naar billijkheid worden vastgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer. Bij de beoordeling van de hoogte van dit bedrag wordt over het algemeen gekeken naar de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend. Deze bedragen zijn gebundeld in de smartengeldgids.

Uitspraak

Dat de kritiek over de hoogte van het smartengeld doordringt tot de rechterlijke macht blijk uit een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwaarden van 1 januari 2014 (klik hier voor de uitspraak). In deze zaak ging het om een 79 jarige vrouw die ernstig invalide raakte doordat een behandeling in het ziekenhuis te laat werd gestart. Het ziekenhuis erkend aansprakelijkheid, maar er wordt tot het Hof doorgeprocedeerd over de hoogte van de schade. Een onderdeel van die discussie betrof het smartengeld, oftewel de vergoeding voor de immateriële schade.

Verhoging

De rechtbank wees € 100.000,- smartengeld toe. In hoger beroep komt dit lager uit. Het Hof acht, gelet op vergelijking met andere zaken € 61.050,- passend. Het hof geeft echter aan bekend te zijn met kritische geluiden uit de literatuur over de geringe omvang  van het smartengeld en verhoogt om die reden het smartengeld met 10% zodat de vergoeding neerkomt op een bedrag van € 67.155,-.

Conclusie

Wij van Jeroen Bosch Advocaten vinden het een goede ontwikkeling dat de rechtelijk macht zich in een uitspraak nu ook uitlaat over de hoogte van het smartengeld en hier een gevolg aan verbind. Een verhoging van 10% zal niet in alle gevallen passend zijn, maar het is een begin! Wij pleiten nog altijd voor een ommekeer in de begroting van smartengeld. Hiervoor zouden verzekeraars en belangenbehartigers om de tafel moeten gaan zitten.

Contact.

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 0800-8033, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@dehersteladvocaat.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *