KiFiD is nog steeds een consumentonvriendelijk instituut

“Het KiFiD is nog steeds een consumentonvriendelijk instituut en voldoet niet aan waartoe het opgericht is: consumentenbescherming ten opzichte van de financiële sector”, aldus voorzitter Rob Goedhart van de stichting Geldbelangen.

De stichting Geldbelangen heeft als taak om de collectieve belangen te behartigen, die consumenten, ZZP-ers en MKB hebben bij financiële instellingen. Het KiFiD is het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het KiFiD kunt u terecht met een klacht over een financieel product of een financiële dienst.

Voorzitter Goedhart van de stichting Geldbelangen is niet tevreden over het functioneren van het KiFiD. Voorzitter Goedhart beroept zich op een rapport over het functioneren van het KiFiD dat in opdracht van het ministerie van Financiën onlangs is gemaakt. Uit het rapport blijkt dat van de 2.481 klachten van consumenten er slechts 180 gegrond worden verklaard. Dat is slechts 7%. In 93% van de gevallen wordt de bank, verzekeraar of andere financiële instelling dus in het gelijk gesteld.

Voorzitter Goedhart begrijpt dat niet alle klachten in het voordeel van de consument kunnen worden beslecht, maar schrikt wel van de uitkomst. De uitkomst van het rapport moet volgens Goedhart dus in ieder geval leiden tot een diepgaander onderzoek naar de kwaliteit van uitspraken.

Er bestaat al langer ontevredenheid

De ontevredenheid of het KiFiD is niet nieuw. Voorzitter Goedhart is al langer kritisch op het klachteninstituut. Vorig jaar is door het KiFiD toegezegd dat er in een groot aantal zaken wordt gezocht naar een oplossing. Deze oplossing is er blijkbaar nog niet gekomen en leidt tot een teleurstelling.

De evaluatie van het KiFiD vindt voorzitter Goedhart ook zorgwekkend. De conclusie van de onderzoekers was namelijk dat het KiFiD weliswaar een nieuwe weg ingeslagen zegt te zijn (wij verwijzen naar een eerder gepubliceerd artikel), maar dat het nog te vroeg is om de effecten daarvan te beoordelen. Er zijn daarom door de onderzoekers ook aanbevelingen gedaan. Dat vindt voorzitter Goedhart schrijnend voor een instituut dat al ruim tien jaar geleden in het leven is geroepen in het kader van de bescherming van de consument ten opzichte van financieel dienstverleners.

Schikkingen

Natuurlijk vinden er wel schikkingen plaats. Deze schikkingen worden echter niet openbaar gemaakt. Ook is onbekend hoe deze schikkingen tot stand zijn gekomen. Uit het rapport is gebleken dat er in 43% van de zaken een schikking wordt bereikt. Dat kan voorzitter Goedhart echter niet geruststellen.

Aanbevelingen

Het KiFiD zal aan de slag moeten met de aanbevelingen die door de onderzoekers zijn gedaan. Met name de kwaliteit van de uitspraken staat voorop. In haar rapport van 2015 heeft het KiFiD al aangegeven dat de kwaliteit omhoog moet. Tijd voor het KiFiD om daar meer aan te gaan doen.

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

1 Comment

  1. Antheunis schreef:

    ik ben het volkomen eens met u. Kifid uitspraken zijn teleurstellend.
    Mijn klacht is niet naar mijn wensen opgelost. De Bank Adviseur had valse verklaring afgelegd. ik had gereageerd op de valse verklaring, betreft koopsubsidie, NHG.
    Mijn reactie is niet opgenomen in het verslag. ik ben het niet eens met de uitspraak.
    Uitspraak 30 maart: zaak 2020-281. ik heb besloten hoger beroep aantekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *