Is de eigenaar van een paard aansprakelijk voor de schade die het dier heeft verricht door een persoon in een weiland omver te lopen?

Al eerder hebben wij op onze website aandacht besteed aan de aansprakelijkheid voor door dieren veroorzaakte schade. Recent verscheen er een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam waarin de bezitter van een paard aansprakelijk werd geacht voor de schade die het dier had veroorzaakt door iemand omver te lopen in een weiland. In de zaak bij het hof ging het met name om de vraag of het slachtoffer zelf ook schuld had aan dit ongeval. In dit artikel staan we daarbij stil.

De casus

In deze zaak ging het om een vrouw die twee paarden had gestald bij een pensionstalling. Op 18 mei 2014 liepen zowel het paard van het slachtoffer als het paard van de wederpartij los in een weiland, behorende bij de pensionstalling. Het slachtoffer bevond zich in hetzelfde weiland, bij de waterbakken. Daar werd zij door het paard van de wederpartij omver gelopen, waardoor haar voet achter de waterbakken bleef hangen en haar been brak.

Waar gaat het geschil over?

In eerste aanleg werd door de kantonrechter de eigenaar van het paard aansprakelijk gehouden voor de gedragingen van het paard, waardoor het slachtoffer met haar voet achter de waterbakken bleef hangen en haar been brak. De kantonrechter oordeelde echter dat het slachtoffer zelf 70% schuld had aan dit ongeval. Blijkens getuigenverklaringen zou het slachtoffer namelijk in het weiland hebben staan praten ná het vullen van de waterbakken. Op het moment van omver lopen stond het slachtoffer volgens de kantonrechter dus zonder noodzaak in het weiland. Bovendien had het slachtoffer de waterbakken ook kunnen vullen zonder het weiland te betreden, aldus de kantonrechter.

Aangezien paarden onberekenbare gedragingen kunnen hebben, waar het slachtoffer van op de hoogte had kunnen zijn aangezien zij een ervaren ruiter is, oordeelt de kantonrechter dat er sprake is van 70% eigen schuld. Slechts 30% van haar schade moest vergoed te worden door de eigenaar van het paard.

Het slachtoffer gaat in hoger beroep en stelt dat zij de waterbakken schoonmaakte en daarvoor noodzakelijkerwijs het weiland in moest. Het praten vond alleen plaats terwijl de bakken werden schoongemaakt. Bovendien stonden de paarden op een behoorlijke afstand van haar. Dat het paard naar haar toe is komen rennen en haar heeft verwond komt volgens het slachtoffer volledig voor rekening van de eigenaar van het paard.

Hoe denkt het Gerechtshof Amsterdam hierover?

De grondslag van de vordering van het slachtoffer is artikel 6:179 BW. Het hof gaat daarbij in op de strekking van dit wetsartikel, namelijk de aansprakelijkheid voor de schade die door een dier wordt veroorzaakt, omdat er gevaar schuilt in de eigen energie van het dier en het daarin gelegen onberekenbare element. Conform de wet ligt het risico van onberekenbare gedragingen van dieren bij de bezitter van het dier.

Het hof volgt de eigen schuld-redenering van de kantonrechter niet. Het risico op het onberekenbare gedrag van het paard wordt door de kantonrechter toegerekend aan het slachtoffer, terwijl dat volgens het hof niet de bedoeling is van de wetgever. Het hof oordeelt dat de eigenaar van het paard volledig aansprakelijk is voor de schade van het slachtoffer. Er is geen sprake van eigen schuld.

Een uitspraak waar wij ons goed in kunnen vinden.

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *