Is een achterop rijdende vrachtwagen aansprakelijk voor een aanrijding met een invoegende auto?

Op 19 januari 2021 oordeelde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over de vraag of de bestuurder van een vrachtwagen aansprakelijk is voor een ongeval dat ontstond nadat hij een automobilist van achteren aanreed, terwijl de auto net vlak voor hem invoegde op de weg. U kunt de uitspraak hier teruglezen.

Wat is er gebeurd?

De automobilist kwam vanaf een benzinestation een 80 km/uur-weg opgereden. Achter de auto reed de vrachtwagenchauffeur. Op het moment van invoegen bedroeg de afstand tussen de auto en de vrachtwagen ongeveer 60 meter. Vervolgens ontstond er een achterop aanrijding circa 190 meter verderop.

Na een verkeersongevallenanalyse is komen vast te staan dat de vrachtwagenbestuurder na het invoegen van de automobilist heeft geclaxonneerd. De automobilist schrok hiervan, remde en werd vervolgens van achteren aangereden door de vrachtauto.

De automobilist heeft de (verzekeraar van de) vrachtwagenbestuurder aansprakelijk gesteld. Volgens hem heeft de vrachtwagenbestuurder onrechtmatig gehandeld door te weinig afstand tot de auto te bewaren en te bumperkleven. Ook stelt de automobilist zich op het standpunt dat er zonder noodzaak door de vrachtwagenbestuurder is geclaxonneerd. Volgens de automobilist kan hemzelf geen verwijt worden gemaakt. Verder stelt de automobilist dat hij door de aanrijding letsel heeft opgelopen aan onder andere zijn hoofd- en nek.

Standpunt (verzekeraar van de) vrachtwagenchauffeur

De verzekeraar van de vrachtwagenchauffeur betwist dat er door haar verzekerde onrechtmatig is gehandeld. Volgens de verzekeraar is het enkele feit dat de vrachtwagenchauffeur achter op de automobilist is gebotst, onvoldoende om aan te nemen dat hij een verkeersfout heeft gemaakt. Volgens de verzekeraar heeft de vrachtwagenchauffeur voldoende afstand bewaard, maar heeft het plotselinge remmen van de automobilist het voor hem onmogelijk gemaakt om een botsing te voorkomen.

Over het claxonneren merkt de verzekeraar op dat de vrachtwagenbestuurder claxonneerde omdat hij de indruk had dat de automobilist zijn aandacht niet bij het verkeer had en onnodig langzaam reed. Het claxonneren had tot doel om de automobilist weer aandachtig te maken op het verkeer en dat de automobilist zou doorrijden. Volgens de verzekeraar heeft de automobilist juist verkeersfouten gemaakt door op zijn telefoon te zitten tijdens het rijden, door te langzaam te rijden op een 80 km/uur-weg en door plotseling abrupt te remmen na het claxonneren. Volgens de verzekeraar van de vrachtwagenbestuurder is er daarom sprake van eigen schuld aan de zijde van de automobilist.

Wat oordeelde de rechtbank?

De rechtbank overweegt allereerst dat het enkele feit dat de vrachtwagenbestuurder achter op de automobilist is gebotst, onvoldoende is voor het oordeel dat de vrachtwagenchauffeur te dicht op de automobilist reed. Uit de verkeersongevallenanalyse volgt echter dat de vrachtwagen na het invoegen inliep op de auto. De afstand tussen de vrachtwagen en de auto werd dus kleiner. Na het remmen van de automobilist heeft de vrachtwagenchauffeur nog zekere tijd nodig gehad om te reageren op het remmen van de automobilist. De tijd tussen het remmen door de automobilist en het botsen was echter zodanig kort, dat de afstand die de vrachtwagenchauffeur heeft gehanteerd tussen hemzelf en de automobilist te klein is geweest, aldus de rechtbank.

De vrachtwagenchauffeur had er volgens de rechter rekening mee moeten houden dat hij met zijn zwaarbeladen vrachtwagen een langere remweg heeft dan de automobilist in zijn lichte personenauto. Van de vrachtwagenchauffeur had verwacht mogen worden dat hij hiermee rekening zou houden in zijn weggedrag. Kortom, het verwijt dat de vrachtwagenbestuurder te dicht op de automobilist heeft gereden en onvoldoende afstand heeft bewaard, slaagt. Hiermee komt vast te staan dat de vrachtwagenchauffeur onrechtmatig heeft gehandeld.

Het claxonneren kan echter niet als onrechtmatig worden aangemerkt omdat het toegestaan is geluidssignalen af te geven ter afwending van dreigend gevaar. Volgens de rechtbank mocht de vrachtwagenbestuurder gelet op de omstandigheden claxonneren omdat hij het vermoeden had dat de automobilist zijn aandacht niet bij het verkeer had.

Is er sprake van eigen schuld aan de zijde van de automobilist?

In de procedure is vast komen te staan dat er niemand voor de automobilist reed en dat hij veel zachter reed dan was toegestaan op de 80 km/uur-weg. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de automobilist onvoldoende rekening gehouden met het overige verkeer door op ruime afstand van een kruispunt reeds zijn snelheid te verminderen naar minder dan de helft van de maximaal toegestane snelheid.

Volgens de rechtbank heeft de automobilist het overige verkeer, waaronder de vrachtwagenchauffeur, gehinderd. Dit hinderen kan worden aangemerkt als een verkeersfout. Ook het remmen na de claxon kan worden aangemerkt als een verkeersfout. De automobilist heeft namelijk geremd terwijl de weg voor hem leeg was en hij heeft hierbij niet in zijn spiegel gekeken wat de verkeerssituatie achter hem was. De remactie was dus verwijtbaar, aldus de rechter.

Het beroep op eigen schuld van de verzekeraar van de vrachtwagenchauffeur slaagt. De vergoedingsplicht van de verzekeraar wordt verminderd door de schade te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen.

De rechtbank overweegt dat de vrachtwagenbestuurder onvoldoende afstand heeft gehouden, maar dat de automobilist het overige verkeer heeft gehinderd en onvoldoende rekening heeft gehouden met het verkeer om hem heen door te vroeg te langzaam te rijden en door kort voor de aanrijding te remmen. Volgens de rechtbank heeft het handelen van de vrachtwagenbestuurder voor 25% aan de aanrijding bijgedragen, terwijl het rijgedrag van de automobilist tot 75% aan het ongeval heeft bijgedragen.

Conclusie

De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar van de vrachtwagenchauffeur 25% van de schade van de automobilist dient te vergoeden en dat de automobilist 75% van zijn eigen schade dient te dragen omdat zijn rijgedrag in grote mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van de aanrijding.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Dit blog is geschreven door Femke Uijen. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073 212 0027, stuur een Facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *