Instorting Pearle Opticiens in Den Bosch

Het is niemand ontgaan, het neerstorten van Pearle Opticiens aan de Markt in Den Bosch afgelopen vrijdag. Rond elf uur ’s avonds is het pand ingestort dat staat aan de oostkant van de Markt. Het pand betreft een gemeentelijke monument uit het jaar 1637. De instorting van het pand is vastgelegd op beveiligingsbeelden van een winkel tegenover de Pearle. Klik hier en hier voor de beelden.

Het is nog niet bekend waardoor het winkelpand aan de Markt in Den Bosch is ingestort. In het pand waren 1,5 uur voordat het gebouw instortte nog bouwvakkers aan het werk. Pearle Opticiens zou de komende week gesloten zijn vanwege een verbouwing aan het interieur. Bouwvakkers zouden zaterdagmiddag om vijf uur zijn begonnen met het strippen van het pand. Ze zouden tot in ieder geval tot half 10 in het pand bezig zijn geweest.

Op het moment dat het gebouw instortte werd op de Markt een lichtshow opgebouwd voor een voorstelling over de schilder Jheronimus (Jeroen) Bosch, die exact vijfhonderd jaar geleden overleed. Het geboortehuis van Jheronimus Bosch, de Kleine Winst, dat naast het ingestorte pand staat, is nog wel intact.

Door de instorting van het winkelpand vielen geen slachtoffers. De politie heeft de omliggende panden gecontroleerd op stabiliteit. Pas als bekend is hoe het gebouw heeft kunnen instorten, wordt het puin opgeruimd.

De vraag is natuurlijk hoe nu verder. Enkele naastgelegen panden kunnen tijdelijk niet open in verband met schade. Gedacht kan worden aan materiële schade (schade aan de inboedel) en bedrijfsschade (omzet). Wie moeten zij aanspreken voor hun schade? Hoe zit dit verzekeringstechnisch? In dit artikel wordt hier kort bij stilgestaan.

Bedrijfsschadeverzekering

Omdat er op dit moment nog veel onduidelijk is over de exacte toedracht van dit ongeval, is het lastig om te bepalen wie de meest voor de hand liggende aansprakelijke partij is. Voor de omliggende panden zou het met name gunstig zijn om een beroep te doen op hun bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering verzekert de eigenaar van een bedrijf tegen het risico van bedrijfsstilstand. Zij kunnen dan in ieder geval de vermindering van hun brutowinst verhalen.

Als dit niet het geval is en de bedrijven geen verzekering hebben afgesloten waar hun eigen bedrijfsschade onder valt, zullen zij verder moeten kijken of de schade verhaald kan worden op een derde partij. Bijvoorbeeld de hoofdaannemer of de opdrachtgever.

CAR-verzekering en AVB-verzekering

De (hoofd-) aannemer is waarschijnlijk als veroorzakende partij aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW voor de schade veroorzaakt door de instorting. Aannemelijk is dat de hoofdaannemer verzekerd is tegen aansprakelijkheid. Hier bestaat een speciale verzekering voor, namelijk een CAR-verzekering (Construction All Risks). Een CAR- verzekering is een speciale verzekering die betrekking heeft op het dekken van risico’s die zich tijdens de werkzaamheden aan een bepaald project kunnen voordoen.

Niet alleen de uitvoerend aannemer, maar ook de opdrachtgever (dit is waarschijnlijk het overkoepelende orgaan van Pearle Opticiens, Grandvision) kan aansprakelijk zijn voor de schade.

Deze opdrachtgever kan ook een CAR-verzekering hebben afgesloten. Onbekend is nog of in het onderhavige geval de (hoofd-) aannemer de CAR-verzekering heeft afgesloten of de opdrachtgever. Het is namelijk veelal de aannemer die de handeling verricht waardoor uiteindelijk schade ontstaat. De opdrachtgever is daarentegen vaak degene die voor de schade wordt aangesproken. Het is dan ook de vraag of de opdrachtgever naast de aannemer (hoofdelijk) aansprakelijk kan zijn. Dit hangt (onder meer) af van de afgesloten verzekeringen en dienstvoorwaarden.

Naast de CAR-verzekering kan ook de AVB-verzekering (Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) van toepassing zijn. De AVB-verzekering dekt de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade aan derden. Ook al heb je de CAR-verzekering die specifiek het aansprakelijkheidsrisico dekt voor schade, ook dan kan de AVB-verzekering dekking bieden.

De opdrachtgever kan zich mee verzekeren onder de AVB-verzekering van de aannemer. Deze dekking is meestal al standaard in AVB-polissen geregeld. Zo is dus het aansprakelijkheidsrisico van een project afgedekt, ook voor de opdrachtgever. Toch is deze AVB-verzekering minder gunstig. Schade zoals in het onderhavige geval (bijv. het mislopen van omzet) valt normaliter gewoon onder de dekking van een CAR-polis. Bij de AVB-polis is dit niet altijd zonder meer het geval.  Daarnaast maakt het voor een CAR-polis niet uit wie de veroorzaker van de schade is. Bijvoorbeeld in de situatie waarin een opdrachtgever meer aannemers heeft opgedragen, kan het soms lastig zijn om de schadeveroorzakende aannemer aan te wijzen. De CAR-verzekering biedt dan meer mogelijkheden dan een AVB-verzekering.

Opstalverzekering

Valt de gevolgschade van de omliggende panden onder een opstalverzekering? Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient er een verschil te worden gemaakt tussen de eigenaar van het naastgelegen pand en de huurder van het naastgelegen pand. De eigenaar van het naastgelegen pand zal een opstalverzekering hebben afgesloten. Echter, is in het onderhavige geval nog niet duidelijk of schade als gevolg van instorting valt onder de dekking van een opstalverzekering. Hier zullen de specifieke polisvoorwaarden op nageslagen moeten worden. Daarnaast heeft de huurder van het pand, bijv. een winkelketen, naar alle waarschijnlijkheid géén opstalverzekering afgesloten. Hij kan dus waarschijnlijk geen eens een beroep doen op deze verzekering. Stel dat dit wel zo is en ook de (materiële) schade als gevolg van instorting onder de polis valt, dan is het nog maar de vraag of er ook de gevolgschade (misgelopen omzet) onder de dekking valt.

Inboedelverzekering

De huurder van het naastgelegen pand kan voor de schade aan zijn inboedel een beroep doen op zijn inboedelverzekering. Voor de dekking is in ieder geval van belang dat er sprake moet zijn van een gebeurtenis waarmee de verzekerde onverwacht te maken krijgt en die leidt tot schade. Of instorting hieronder valt, is afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Afronding

Zoals blijkt is het verhalen van de schade nog erg ingewikkeld. Er zijn vele mogelijke wegen die bewandeld kunnen worden. Alles valt of staat met de aanwezige verzekeringen en dienstvoorwaarden. Het is verstandig hier een specialist voor in te schakelen. De Advocaten van Jeroen Bosch Advocaten zijn specialisten op het gebied van verzekeringsrecht en kunnen samen met u kijken welke oplossingen mogelijk zijn.

Contact

Hebt u een vraag naar aanleiding van dit artikel of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *