Incassokosten

Een nota niet voldoen. Per ongeluk, omdat hij aan uw aandacht is ontglipt. Of omdat het saldo even niet toereikend is. Het kan iedereen gebeuren. Vaak volgt er dan een betalingsherinnering en soms nog een. Blijft de nota onbetaald dan worden er uiteindelijk vaak incassokosten in rekening gebracht. Dat mag. Maar dat is wel aan regels en voorwaarden verbonden.

Voor consumenten gelden andere regels dan voor bedrijven. In dit artikel gaat het over consumenten die een onbetaalde nota hebben waarbij er incassokosten zijn aangezegd. Over de manier waarop die incassokosten zijn aangezegd heeft de Hoge Raad zich gebogen en een arrest gewezen op 25 november jl.

In artikel 6:96 lid 6 BW is bepaald dat de consument een termijn van 14 dagen moet krijgen om alsnog de nota te betalen. Daarom luidt de tekst van veel betalingsherinneringen:

“Indien u niet binnen veertien dagen na heden het nog openstaande bedrag hebt voldaan dan zullen wij bij u incassokosten in rekening brengen.”

Maar is deze tekst wel goed? En als deze tekst niet goed is, wat zijn dan de consequenties. Hoeft de consument de incassokosten dan niet voldoen?

De Hoge Raad heeft zich eerst gebogen over de vraag wanneer de termijn van 14 dagen begint te lopen. Belangrijk is dat de consument de brief moet hebben ontvangen. De dag na de dag waarop de brief met 14 dagen termijn is ontvangen begint de termijn van 14 dagen te lopen.

Dus stel op 1 november wordt de brief verstuurd en op 2 november wordt de brief ontvangen. Dan gaat de termijn op 3 november lopen en kan de consument dus nog tot 17 november betalen zonder dat er incassokosten verschuldigd zijn.

De post wordt in Nederland niet iedere dag bezorgd. Zo wordt er op zondag geen post bezorgd en bij consumenten ook op maandag niet. Daarnaast zijn er ook feestdagen met afwijkingen. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de feitenrechter hier rekening mee moet houden.

Dus stel op zaterdag 1 november wordt de brief verstuurd. Omdat 2 november op een zondag valt en 3 november op een maandag, wordt de brief pas dinsdag 4 november ontvangen. Dan gaat de termijn op woensdag 5 november pas lopen en kan de consument dus nog tot 19 november betalen zonder dat er incassokosten verschuldigd zijn.

Belangrijk vindt de Hoge Raad dat de termijn in de brief goed wordt aangezegd. Dus niet met de tekst “ binnen veertien dagen na heden” zoals in het eerste voorbeeld aangegeven.Wel kan bijvoorbeeld de tekst “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd.” Of“binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd.” Een langere termijn van bijvoorbeeld drie weken mag uiteraard ook altijd worden gegeven.

Klopt de tekst niet dan is de consument geen incassokosten verschuldigd. De nota moet natuurlijk wel nog steeds worden betaald. Wil de schuldeiser toch recht hebben op de incassokosten dan zal hij opnieuw een brief moeten sturen, maar dan eentje waarin de termijn van 14 dagen wel goed is aangezegd.

Tot slot boog de Hoge Raad zich nog over de vraag wat te doen als binnen de 14 dagen termijn er wel een deel van de openstaande nota wordt voldaan, maar niet het volledige bedrag. De Hoge Raad heeft aangegeven dat dan wel nog steeds de incassokosten verschuldigd zijn. (Bij een juist aangezegde termijn.)We worden de incassokosten dan vastgesteld aan de hand van het nog openstaande deel van de nota .

Stel dat de vordering € 100 bedraagt en er naar aanleiding van de juist aangezegde brief een bedrag van € 60 wordt betaald. Dan worden de incassokosten berekend over nog€ 40 en niet over € 100.

Mocht u in de situatie zitten dat er een openstaande nota is waarbij de incassovergoeding is aangezegd dan loont het om te kijken of deze aanzegging wel op juiste wijze is geschied. Dat kan u een hoop (incasso) kosten schelen. En natuurlijk snel de nota zelf betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *