Hugo de Jonge tikt verzekeraars op de vingers om behandeling letselschadeslachtoffers  

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is kritisch op de behandeling van letselschadeslachtoffers door verzekeraars. De Jonge benadrukt deze week in de Tweede Kamer dat het verzekeraars niet toegestaan is om letselschadeslachtoffers na een ongeval dwingend door te verwijzen naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

WMO 

Personen die na bijvoorbeeld een verkeers- of bedrijfsongeval behoefte hebben aan huishoudelijke hulp of persoonlijke zorg kunnen onder omstandigheden een beroep doen op de WMO. Zij kunnen (financiële) steun verkrijgen van gemeentes en zo voorzien in hun behoefte aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke zorg.

Misbruik van WMO 

RTL Nieuws pakte in april 2021 uit met het verhaal dat veel verzekeraars misbruik maken van de WMO-regeling. Op grond van de wet zijn verzekeraars na een ongeval namelijk verplicht om aan het slachtoffer alle schade te vergoeden die het gevolg is van dat ongeval, mits de verzekeraar aansprakelijk is voor het ongeval. Die schade kan onder meer bestaan uit de behoefte aan huishoudelijke hulp of persoonlijke zorg. Letselschadeslachtoffers hebben na een ongeval dus 2 mogelijkheden om dergelijke schade te verhalen: ofwel op de aansprakelijke verzekeraar, ofwel via de WMO.

Volgens RTL Nieuws komt het met grote regelmaat voor dat verzekeraars letselschadeslachtoffers uit eigen initiatief doorverwijzen naar de WMO, in plaats van hen zelf de financiële mogelijkheden te verschaffen om te voorzien in hun behoefte aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke zorg. Op grond van de wet zouden verzekeraars tot dat laatste verplicht zijn. Op deze manier worden de kosten die verzekeraars normaliter zelf zouden moeten maken afgewenteld op gemeentes en daarmee gemeenschapsgeld.

Tik op de vingers 

Minister De Jonge werd deze week in de Tweede Kamer geconfronteerd met de handelswijze van verzekeraars en kon niet anders dan deze afkeuren. “Het is mij bekend dat verzekeraars slachtoffers met letselschade soms dwingend doorverwijzen naar gemeenten. Deze handelswijze is niet in overeenstemming met het recht. De verzekeraar van de aansprakelijke partij dient de door de aansprakelijke partij veroorzaakte schade te vergoeden, indien hij daarvoor wordt aangesproken. Een verzekeraar van de aansprakelijke partij mag niet van een slachtoffer verlangen dat hij zich eerst tot de gemeente wendt voor een beroep op ondersteuning via de WMO. De aansprakelijkheidsverzekeraar is geen partij waartoe een slachtoffer zich pas kan wenden nadat andere wegen zijn uitgeput”, aldus De Jonge, die evenwel benadrukt dat letselschadeslachtoffers de mogelijkheid hebben om uit zichzelf een keuze te maken tussen de verzekeraar en de gemeente.

Regres  

Gemeentes die voorzien in de behoefte van letselschadeslachtoffers aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke zorg, kunnen regres plegen op de aansprakelijke verzekeraar. Dit houdt in dat gemeentes de kosten die zij maken bij het verschaffen van hulp kunnen verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. Voorwaarde is wel dat het ongeval waarvoor de verzekeraar aansprakelijk is heeft plaatsgevonden na 1 januari 2019.

Conclusie 

Verzekeraars die letselschadeslachtoffers na een ongeval waarvoor zij aansprakelijk zijn dwingend doorverwijzen naar de WMO in plaats van zelf een passende schadevergoeding uit te keren aan die letselschadeslachtoffers, handelen in strijd met de wet. Bent u het slachtoffer geworden van een verkeers- of bedrijfsongeval en heeft u behoefte aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke zorg? Jeroen Bosch Advocaten helpt u graag bij het verkrijgen van een passende schadevergoeding. Voor gemeentes die ten onrechte voorzien in de huishoudelijke hulp of persoonlijke zorg van letselschadeslachtoffers, geldt dat Jeroen Bosch Advocaten graag helpt bij het plegen van regres op verzekeraars.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *