Het verhalen van gemiste zwarte inkomsten

Indien je door het toedoen van een ander schade oploopt, heb je recht op een vergoeding van de schade die je hebt geleden. Als door het ongeval een inkomensschade ontstaat, dient de aansprakelijke partij het verlies aan verdienvermogen te compenseren. Het kan ook voorkomen dat je met zwart werk wat bijverdiende. Over zwart werk wordt geen belasting betaald. Vaak wordt de vraag gesteld of ook gemiste zwarte inkomsten voor vergoeding in aanmerking komen.

Hoe zit dit juridisch?

De Hoge Raad heeft bepaald dat iemand wel degelijk schadevergoeding kan vorderen wanneer hij geen zwart werk meer heeft kunnen verrichten door de gevolgen van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. De gedachte achter ons schadevergoedingsrecht is dat het slachtoffer financieel zo veel als mogelijk in dezelfde staat dient te worden gebracht als waarin hij verkeerde vóór het ongeval. Het inkomen van een slachtoffer mag er dus bijvoorbeeld niet op achteruitgaan. Zonder ongeval zou jouw leven niet zijn veranderd. Jij zou dan dus extra inkomsten bij hebben verdiend met zwart werk. Aangezien het de bedoeling is dat jij zo goed mogelijk in een financiële positie wordt gebracht als waarin je zou verkeren zonder ongeval, dienen inkomsten uit zwart werk ook vergoed te worden.

Belang van bewijs

Het verhalen van gemiste zwarte inkomsten zorgt regelmatig voor veel discussie. Dit is begrijpelijk aangezien zwart werk niet geregistreerd wordt. Wil je dus zwarte inkomsten vergoed krijgen, dan zul je moeten bewijzen dat je daadwerkelijk zwarte inkomsten verdiende voor het ongeval. Derhalve dien je te bewijzen hoeveel je zwart werkte en wat je met dit werk verdiende. Er zijn verschillende manieren waarop je je zwarte werkzaamheden kunt bewijzen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een verklaring van jouw werkgever of opdrachtgever, een verklaring van andere getuigen, een agenda waaruit de werkzaamheden blijken en het overleggen van bankafschriften indien de zwarte inkomsten op je rekening werden gestort.

Indien niet kan worden bewezen dat er sprake is van inkomsten uit zwarte werk, is dit vaak onvoldoende om deze schadepost vergoed te krijgen. Vaak is het probleem dat werkgevers of opdrachtgevers niet bereid zijn een verklaring af te leggen wat betreft het inhuren van een zwarte arbeidskracht. Echter mag een verzekeringsmaatschappij niet zomaar uit zichzelf zwarte inkomsten melden aan de belastingdienst op basis van een letselschadedossier.

Bruto of netto inkomsten?

Alvorens zwarte inkomsten vergoed worden, dienen deze kosten eerst ‘wit’ gemaakt te worden. Er dient derhalve vanuit te worden gegaan dat het bedrag wat wordt verdiend met zwarte werkzaamheden een bruto bedrag is. Indien jij dus contant betaald wordt door jouw werkgever, dien je er rekening mee te houden dat dit bedrag niet moet worden aangemerkt als een nettoloon waar al belasting en premie op is ingehouden. Het bedrag dat jij ontvangt dient aangemerkt te worden als brutoloon en dit betekent dat over dit bedrag nog belasting en premie verschuldigd is. Aan de hand van de beschikbare gegevens moet worden vastgesteld en eventueel worden geschat welk netto-inkomen jij zou hebben kunnen genieten zonder ongeval.

Conclusie

Het is mogelijk om gemiste zwarte inkomsten na een ongeval te verhalen. Of de schade daadwerkelijk zal worden vergoed, is met name afhankelijk van het bewijs dat voorhanden is. Vast moet komen te staan dat jij inderdaad zwarte werkzaamheden verrichtte en hoeveel jij hiermee verdiende. Daar komt bij dat het bedrag dat jij verdiende uit zwart werk moet worden aangemerkt als brutobedrag. Er moet dus alsnog een fictief belastingpercentage over berekend worden om het brutobedrag netto te maken. Uiteindelijk komt het nettobedrag voor vergoeding in aanmerking.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *