Het militair invaliditeitspensioen. Hoe zit dat eigenlijk?

Wanneer een gewonde militair het leger heeft verlaten en geconfronteerd wordt met invaliditeit als gevolg van dat dienstverband, heeft de veteraan mogelijk recht op een militair invaliditeitspensioen. Het militair invaliditeitspensioen is een maandelijkse invaliditeitsuitkering voor militair veteranen dat wordt betaald door het ABP. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het krijgen van een militair invaliditeitspensioen.

Welke voorwaarden zijn verbonden aan het krijgen van een militair invaliditeitspensioen?

Alvorens aanspraak gemaakt kan maken op een militair invaliditeitspensioen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  1. U was beroepsmilitair, reservist of dienstplichtig militair; dus u bent nu niet meer in dienst van het leger.
  2. Uw aandoening of uw gebrek heeft te maken met de uitoefening van de militaire dienst. Allereerst dient er dus sprake te zijn van een dienstongeval of een uitzending en ten tweede dient er sprake te zijn van invaliditeit met dienstverband.
  3. Uw mate van de invaliditeit is vastgesteld op 10% of meer. Dit betekent dat uw letsel na een geneeskundig onderzoek wordt beoordeeld met een invaliditeitspercentage van 10% of hoger. De mate van invaliditeit wordt vastgesteld door de verzekeringsartsen in dienst van defensie. De hoogte van de invaliditeit is afhankelijk van de ernst van de klachten waarmee u als veteraan te maken heeft. Defensie heeft eigen reglementen waarin beschreven wordt hoe de mate van invaliditeit vastgesteld moet worden.

Wanneer wordt het militair invaliditeitspensioen uitgekeerd?

Om een militair invaliditeitspensioen te kunnen krijgen moet een aanvraag worden ingediend bij het ABP. Het militair invaliditeitspensioen kan aangevraagd worden rechtstreeks bij het ABP te Heerlen.

Indien het militaire dienstslachtoffer voldoet aan de voorwaarden, dan wordt het militair invaliditeitspensioen door het ABP maandelijks uitgekeerd. Het is dus geen ouderdomspensioen.

Het militair invaliditeitspensioen heeft een terugwerkende kracht van éé jaar. Kortom, door te wachten met het aanvragen van een MIP, loopt de u als militair veteraan inkomsten mis. Bent u uit dienst en heeft u lichamelijke of psychische klachten door een uitzending of dienstongeval, zorg er dan voor dat u gelijk een invaliditeitspensioen bij defensie aanvraagt.

De hoogte van de MIP uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit met dienstverband en de berekeningsgrondslag. De berekeningsgrondslag bedraagt het inkomen in het jaar voordat u als militair defensie verliet.

Welke acties kunnen genomen worden bij de afwijzing van een MIP-aanvraag?

Wanneer de aanvraag voor een militair invaliditeitspensioen is afgewezen, dan moet per brief bezwaar worden ingediend. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de afwijzing van het MIP worden ingediend. In het bezwaarschrift moet uitgelegd worden waarom het onterecht is dat defensie de aanvraag MIP heeft afgewezen.

Er zijn een aantal redenen waarom dienstslachtoffers in bezwaar kunnen gaan tegen een beslissing van defensie, bijvoorbeeld:

  • Uw PTSS wordt niet erkend door defensie;
  • De relatie tussen het lichamelijke of psychische letsel en defensie wordt niet erkend;
  • Uw invaliditeitspercentage is vastgesteld op minder dan 10%;

Voor het indienen van een bezwaar kan het noodzakelijk zijn om samen te werken met een verzekeringsarts, psychiater of andere deskundige. Wij kunnen u bij het indienen van een bezwaar helpen.

Wat als het MIP niet uw gehele schade dekt?

Als het militair invaliditeitspensioen niet uw volledige schade dekt, dan is sprake van restschade. Er zijn meerdere mogelijkheden om een vergoeding van defensie te verkrijgen voor de restschade. Mogelijk komt u als dienstslachtoffer in aanmerking voor een schadevergoeding via de regeling Volledige Schadevergoeding Defensie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om defensie aansprakelijk te stellen voor al uw schade die is ontstaan ten gevolge van een uitzending of dienstongeval. Defensie heeft als werkgever namelijk een zorgplicht voor militairen. Wordt deze zorgplicht geschonden, dan dient de letselschade te worden vergoed.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp of heeft u hulp nodig bij het indienen van een bezwaar? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *