Het deskundigenonderzoek

Op 21 juni 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest gewezen over een deskundigenonderzoek. Klik hier voor het arrest. In dit artikel leggen wij (kort) uit wat een deskundigenonderzoek inhoudt en welke waarde aan een dergelijk onderzoek wordt gehecht.

Deskundigen onderzoek

Het deskundigenonderzoek is geregeld in artikel 194 van het Wetboek van Rechtsvordering. Een deskundigenonderzoek kan nodig zijn omdat de rechter de benodigde kennis mist die relevant is voor de beslissing van het geschil of omdat een partij bewijs moet leveren, bijvoorbeeld of het opgelopen letsel in causaal verband staat met het ongeval.

Het is ook mogelijk dat een rechter een deskundigenonderzoek gelast omdat een van de partijen een rapport van een deskundige nodig heeft om haar (eventuele) proceskansen in te kunnen schatten. De rechter kan een deskundige daarom vragen stellen. Bij een deskundige kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een orthopeed, een neuroloog of een psycholoog.

Een deskundige wordt verzocht om een onderzoek te verrichten en een rapport uit te brengen. Het rapport bevat de volledige onderzoeksbevindingen, dus niet alleen het verslag van het onderzoek, maar ook de antwoorden op de vragen van de rechter. Ook in onderhavige zaak werd een vraag voorgelegd aan een deskundige, namelijk aan de neuroloog.

Waar ging het in deze zaak om?

In deze zaak gaat het om een  echtpaar dat letsel heeft opgelopen ten gevolge van een verkeersongeval op 16 december 2010. De man bestuurde de auto en moest opeens uitwijken voor een bromfietser die zonder te kijken links afsloeg. De man verliest de controle over het stuur en rijdt tegen een paal. De vrouw, de inzittende, botst met haar hoofd tegen de zijruit aan. Zij liep fors letsel op en raakte daarbij volledig arbeidsongeschikt.

De vrouw had klachten van haar nek en schouder en werd hiervoor doorverwezen naar de neuroloog. Er was sprake van posttraumatische klachten. Er was geen sprake van structureel (aantoonbaar) letsel, aldus de neuroloog. Na enige tijd fysiotherapeutische behandelingen te hebben ondergaan werd de vrouw doorverwezen naar de orthopeed. De orthopeed gaf aan dat er ook sprake is van pijnklachten aan het achterhoofd. Ook ontstaan er depressieve klachten, waarvoor de vrouw wordt verwezen naar een psycholoog. Tevens wordt de vrouw gezien door een revalidatiearts die het letsel beschrijft als een postwhiplashsyndroom. De bedrijfsarts acht de vrouw arbeidsongeschikt en acht de prognose nog onduidelijk.

Hoe nu verder?

De vrouw werkte als verpleegkundige bij een eenmanszaak in de thuiszorg. Ten gevolge van het ongeval heeft de vrouw zich ziekgemeld en ontvangt zij een Ziektewetuitkering. De werkgever betaalt het loon van de vrouw door en vordert deze van de verzekeraar van de aansprakelijke partij, de bromfietser.  De aansprakelijkheid is erkend. Echter, weigert de verzekeraar van de aansprakelijke partij het causaal verband tussen de klachten en het ongeval te erkennen.

Contact

Jeroen Bosch Advocaten helpt bij letselschade, aansprakelijkheid en verzekeringsrecht. Bent u als werknemer slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Heeft u schade opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888. Daarnaast kunt u ons een facebookbericht sturen of een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *