Gynaecoloog verwijdert zonder toestemming baarmoeder bij patiënte

Het zal je maar gebeuren, je baarmoeder wordt operatief verwijderd zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven. Het overkwam een 35-jarige Poolse vrouw in november 2013. De vrouw heeft daarvoor het ziekenhuis aansprakelijk gesteld en op 18 oktober 2017 deed de Rechtbank Limburg uitspraak in deze zaak. U kunt de uitspraak hier vinden.

De vrouw meldt zich in augustus 2013 bij de gynaecoloog met een verzakte baarmoeder en pijnklachten tijdens de menstruatie. Omdat de vrouw geen Nederlands spreekt neemt zij haar werkgever mee naar het consult om te fungeren als tolk. Bij een tweede afspraak in september 2013 is haar partner aanwezig die vanuit het Engels naar het Pools vertaalt. De gynaecoloog adviseert om eerst een lichtere behandeling in te stellen, maar de vrouw geeft aan toch liever een operatie te willen. Tot haar grote verbazing ontdekt zij na de operatie dat haar baarmoeder is verwijderd, terwijl zij dacht dat haar baarmoeder tijdens de operatie zou worden opgehangen.

De vrouw dient een klacht in tegen de gynaecoloog bij het Regionaal Tuchtcollege, welke oordeelt dat de gynaecoloog tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door de vrouw niet op de juiste wijze te informeren over de operatie en niet voldoende na te gaan of de vrouw zijn uitleg over de operatie heeft begrepen. Juist wanneer er sprake is van een taalbarrière moet de arts extra oplettend zijn. De gynaecoloog had onder andere na moeten gaan of de vrouw nog een kinderwens had en of zij begreep dat zij na de operatie geen kinderen meer kon krijgen. De gynaecoloog krijgt een waarschuwing.

Omdat de vrouw een schadevergoeding wenst wendt zij zich ook tot de civiele rechter. De civiele rechter is echter niet verplicht om het oordeel van de tuchtrechter over te nemen, al moet hij een afwijkend oordeel wel goed kunnen motiveren. De kaders waarbinnen het handelen van de gynaecoloog wordt beoordeeld zijn in het tuchtrecht namelijk anders dan in het civiele recht. Het tuchtrecht dient het algemeen belang, terwijl het civiele recht ziet op het individuele belang van de patiënt.

De civiele rechter neemt in zijn overweging mee dat er beide keren geen professionele tolk bij het consult aanwezig was. Hoewel de gynaecoloog telkens heeft gesproken over baarmoederverwijdering, dacht de vrouw dat hij bedoelde dat de baarmoeder zou worden opgehangen. Een arts die zij in Polen consulteerde had haar namelijk zo een operatie geadviseerd. De gynaecoloog had moeten nagaan of de vrouw de informatie die hij gaf begreep, maar ging ervan uit dat de vrouw begreep wat de operatie zou inhouden en wat de gevolgen daarvan waren. De vrouw geeft ook aan dat als zij had geweten dat haar baarmoeder verwijderd zou worden, zij geen toestemming had gegeven voor de operatie omdat haar kinderwens zwaarder zou hebben gewogen. De rechter oordeelt dat de gynaecoloog zijn zorgplicht jegens de vrouw niet is nagekomen en wijst een smartengeldvergoeding van € 30.000,- toe.

Juridisch kader

Kort gezegd bepaalt artikel 7:448 BW dat een arts de patiënt op een duidelijke wijze moet informeren over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling, en de gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt. Dit is de zogenaamde informatieplicht en wordt ook wel het informed consent genoemd. Voor het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de behandeling heeft de arts daarnaast toestemming nodig van de patiënt. Dit toestemmingsvereiste is neergelegd in artikel 7:450 BW. Hierbij geldt dat de toestemming van de patiënt pas geldig is indien de arts de patiënt volledig en op de juiste wijze heeft geïnformeerd. Houdt de arts zich hier niet aan dan levert dat een tekortkoming in de nakoming van de geneeskundige behandelovereenkomst op en is het ziekenhuis op grond van artikel 7:462 BW aansprakelijk.

Contact

Wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, staan in onze praktijk dagelijks mensen bij die slachtoffer zijn geworden van medisch verwijtbaar handelen.

Denkt u slachtoffer te zijn geworden van medisch verwijtbaar handelen, hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *