Gymleraar aansprakelijk voor letsel door duw tijdens weerbaarheidstraining?

Hoewel door de huidige bijzondere omstandigheden ook de Rechtspraak voor een groot deel stilligt, is er toch nieuws te melden. Het Gerechtshof Den Haag heeft namelijk op 24 maart jl. uitspraak gedaan in een kwestie die ziet op de vraag of er sprake is van een sport- en spelsituatie tijdens een weerbaarheidstraining. De uitspraak kunt u hier nalezen.

De kwestie

Appellante, docent drama en sociale vaardigheden, heeft vanaf 7 mei 2014 met andere docenten deelgenomen aan een driedaagse Rots- en Watertraining met als doel deze training vervolgens aan jongeren te kunnen geven. De Rots- en Watertraining kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma. Onderdeel van de training is de oefening ‘sterk weglopen’, waarbij een cursist een medecursist een duw geeft en de medecursist uiteindelijk ‘krachtig’ wegloopt van deze confrontatie.

Deze oefening heeft appellante uitgevoerd met een 25-jarige gymleraar, waarbij de gymleraar de rol van duwer op zich had genomen. Als gevolg van de duw is appellante achterover gevallen en heeft daarbij beide polsen gebroken en een gekneusd stuitje opgelopen. Omdat appellante van mening is dat de gymleraar haar onverwacht en veel te hard heeft geduwd, heeft zij de gymleraar aansprakelijk gesteld.

In een aanhangig gemaakte deelgeschilprocedure heeft de rechter beslist dat niet is bewezen dat de gymleraar zich bij het geven van de duw gevaarlijker heeft gedragen dan in het kader van de oefening kon worden verwacht. Het verzoek van appellante wordt derhalve afgewezen. De rechtbank heeft vervolgens aan appellante toestemming verleend om in tussentijds hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de deelgeschilrechter, waardoor de zaak bij het Gerechtshof Den Haag terecht is gekomen.

Gerechthof Den Haag

Aan de hand van diverse getuigenverklaringen acht het hof bewezen dat er sprake is van een te harde duw. De vraag is dan vervolgens of er sprake is van een zogenaamde sport- en spelsituatie, waarbij de cursisten over een weer rekening moeten houden met bepaalde gedragingen die mogelijk buiten een sport- en spelsituatie als onrechtmatig kunnen worden aangemerkt, maar binnen een dergelijke situatie niet. Met andere woorden, bij een sport- en spelsituatie geldt een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. Een harde duw is buiten een sport- en spelsituatie over het algemeen onrechtmatig, maar hoeft dat binnen een sport- en spelsituatie niet te zijn.

Het hof is van mening dat er geen sprake is van een sport- en spelsituatie. Het doel van de Rots- en Watertraining is niet het wedijveren met elkaar of elkaar fysiek uitdagen zoals bij een sport het geval, ook is er geen sprake van een speelse sfeer. De deelnemers van de training zijn allen professionals die oefeningen leren om met hun leerlingen te kunnen doen. Dat de cursus fysieke oefeningen bevat, doet daar niets aan af. Tijdens de instructie van de oefening is niet gezegd dat er hard moest worden geduwd. Daarnaast staat ook niet vast dat er tijdens de instructie hard is geduwd. Ook wordt niet betwist dat de instructeur aan het eind van de instructie heeft aangegeven dat men voorzichtig moest zijn omdat zowel mannen als vrouwen over het algemeen te hard duwen. Hoewel in het instructieboek wel wordt gesproken over een harde duw, heeft appellante aangevoerd dat dit boek niet voorafgaand aan de training beschikbaar is gesteld en dat wordt niet betwist. Daarnaast is het hof van mening dat van professionele deelnemers mag worden verwacht dat zij hun handelingen afstemmen op het postuur en de leeftijd van medecursisten. Volgens het hof kan daarom worden geconcludeerd dat de gymleraar niet harder mocht duwen dan appellante behoefde te verwachten en is zijn aansprakelijkheidsverzekeraar Nationale Nederlanden derhalve gehouden de schade van appellante te vergoeden.

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, via een facebookbericht of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *