Goed nieuws! Vandaag, 1 januari 2019, treedt de Wet Affectieschade in werking

Het heeft heel wat jaren geduurd, maar eindelijk is het dan zover. Vanaf vandaag hebben de nabestaanden van slachtoffers die overlijden en naasten van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel oplopen recht op een vergoeding van hun schade. We noemen die schade ‘affectieschade’.

Wat is affectieschade en wat betekent de Wet Affectieschade voor de praktijk? 

Ongevallen, medische fouten en geweldsmisdrijven zijn niet slechts een aangrijpende gebeurtenis in het leven van het slachtoffer, maar het wijzigt vaak ook het leven van diens naasten. Ernstig en blijvend letsel of het overlijden van een naaste wordt ook door de verwanten als een groot verlies ervaren. Verlies waarvoor die naasten logischerwijs ook erkenning willen.

Vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten: het nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, maar in leed dat men ondervindt doordat een persoon waarmee men een affectieve band heeft, ernstig gewond raakt of overlijdt.

Het Nederlandse rechtssysteem voorzag niet in de mogelijkheid van vergoeding van affectieschade. Daar is nu dus verandering in gekomen. Vanaf vandaag hebben ook nabestaanden van een slachtoffer dat is overleden en naasten van een slachtoffer dat ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen, recht op een vergoeding van affectieschade.

De kring van gerechtigden

Niet iedereen kan een beroep doen op de Wet Affectieschade. De wet omschrijft namelijk een beperkte kring van gerechtigden. Daaronder vallen echtgenoten, geregistreerd partners, levensgezellen, kinderen, pleegkinderen, ouders en degenen die de zorg voor het slachtoffer hebben in gezinsverband. Ook is er nog een restcategorie, namelijk de ‘overige nauwe persoonlijke relaties’ van het slachtoffer. Die laatste categorie is een uitzonderingscategorie. Je zult dan moeten aantonen dat er sprake is van een affectieve relatie met het slachtoffer, waarbij de aard, de duur en de intensiteit van de relatie van belang zijn.

De hoogte van de vergoeding

De vergoeding van affectieschade ligt tussen de € 12.500 en € 20.000 (zie onderstaande tabel). Forse bedragen, maar we zijn er ons van bewust dat het nog steeds slechts een pleister op een diepe wond is.

De vergoeding dient betaald te worden door de partij die aansprakelijk is voor het veroorzaken van het overlijden, dan wel het ernstige en blijvend letsel van het slachtoffer.

Ernstig en blijvend letsel Overlijden Ernstig en blijvend letsel door een misdrijf Overlijden door een misdrijf
Echtgenoten en geregistreerde partners € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Levensgezellen € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Minderjarige kinderen en ouders € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Pleegkinderen en ouders € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500
Zorg in gezinsverband € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
Overige nauwe persoonlijke relaties € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500

 

Europa

Met de intreding van de Wet Affectieschade sluit Nederland zich eindelijk aan bij de rest van Europa.  In bijna alle Europese landen bestond namelijk al een regeling voor affectieschade. Wij vinden dat een goede zaak!

 Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een Facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *