Gemeente aansprakelijk voor afbreken tak

Onlangs oordeelde de rechtbank Gelderland over de vraag of de gemeente Zutphen aansprakelijk is voor het letsel dat een vrouw opliep, nadat er een tak van een kastanjeboom afbrak en op haar belandde.

Casus

Op 16 juli 2015 stond de vrouw te wachten bij een opstaplocatie van een toeristische fluisterboot. De opstaplocatie is gelegen onder een aan de gemeente Zutphen toebehorende kastanjeboom. Al wachtende op de fluisterboot, brak er een tak af van de kastanjeboom en belandde vervolgens op zes daaronder wachtende personen. De vrouw liep daarbij ernstig letsel op en stelde de gemeente Zutphen aansprakelijk voor haar schade. De vraag die voor de rechter lag, was of de gemeente Zutphen tekort is geschoten in haar zorgplicht betreffende het onderhoud van de kastanjeboom.

Hoe oordeelt de rechtbank

De rechtbank bekijkt of de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld jegens de vrouw, door een gevaarlijke situatie in stand te laten. Of de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld hangt af van de bekende Kelderluikcriteria: de mate van waarschijnlijkheid dat de hoofdtak zou afbreken, de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen.

Na een visuele controle had een boomexpert een paar maanden voor het ongeval al geconcludeerd dat de conditie van de kastanjeboom matig was en dat de boom leed aan de kastanjebloedingsziekte. Ook een foto van Google Streetview liet zien dat de hoofdtak, die later afbrak, in mei 2015 al aan het uitbuigen was.  De boom werd vervolgens gekwalificeerd als risicoboom. Geadviseerd werd tot nader onderzoek van de boom om te bekijken of er nadere maatregelen, zoals het kappen van de boom, nodig waren. Enkele maanden later vond er opnieuw een visuele controle plaats en de kastanjeboom werd op de kaplijst gezet. Voordat de boom daadwerkelijk werd gekapt vond het ongeval plaats.

De rechtbank oordeelde dat de gemeente Zutphen was tekortgeschoten in de uitoefening van de zorgplicht ten aanzien van het onderhoud en de controle op de kastanjeboom. De gemeente had niet gedaan wat haar was geadviseerd, namelijk nader onderzoek doen. Onder nader onderzoek wordt verstaan diepgaand onderzoek om duidelijkheid te verkrijgen over de toestand van de boom en de gevaren die daarmee mogelijk samenhangen. De visuele controle die de gemeente had uitgevoerd voldeed daar niet aan. Vanwege de grootte van de kans dat als de hoofdtak zou uitbreken, hierdoor ongevallen met ernstig letsel zouden ontstaan, was een nader onderzoek juist op zijn plaats.

Conclusie

De gemeente Zutphen werd aansprakelijk gehouden voor de door de vrouw geleden en nog te lijden schade. Door geen nader onderzoek in te stellen heeft de gemeente Zutphen een ongeoorloofd risico in het leven geroepen, wat in strijd is met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *