Ik heb een ongeluk gehad waarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken waren. Kan ik mijn schade toch verhalen?

Een ongeluk waarbij geen andere verkeersdeelnemers betrokken zijn, is een eenzijdig ongeval. Mogelijk kan de schade worden verhaald op de wegbeheerder als sprake blijkt van een gevaarlijke situatie. Het rijk, de provincie en de gemeente zijn namelijk verantwoordelijk voor veilige wegsituaties. Een andere mogelijkheid is dat je zelf een ongevalleninzittendeverzekering of een schade-inzittendeverzekering hebt afgesloten op de auto. Op basis van deze verzekering zal uitkering moeten plaatsvinden. Bij een ongevalleninzittendeverzekering geldt (een deel van) een vooraf vastgesteld bedrag. Hoe groot dat deel is, hangt af van de ernst van het blijvende letsel. Bij de schade-inzittende verzekering moet de schade worden berekend zoals ook het geval is bij een ongeval waarbij wel een andere verkeersdeelnemer betrokken is.