Als mij een ongeval is overkomen en ik wil een advocaat inschakelen, moet ik deze dan zelf betalen?

Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval, dan moeten ook de redelijke kosten van een belangenbehartiger worden vergoed. In de Nederlandse wet is geregeld dat alle schade als gevolg van een ongeval op de veroorzaker kan worden verhaald. De kosten voor juridische bijstand, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten, vallen hier ook onder. Het inschakelen van een advocaat, kost u dan dus niets.