Eigen schuld bij mishandeling? Vermindering schadevergoedingsplicht schadeveroorzaker

Ben je in het civiele recht aansprakelijk voor de schade die je hebt toegebracht aan een ander? Dan moet je in beginsel diens volledige schade vergoeden. Deze schadevergoedingsplicht kan echter verminderd worden wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan die ander kan worden toegerekend. We spreken dan ook wel van ‘eigen schuld’. Onlangs verscheen er een uitspraak van de Rechtbank Den Haag waarin eigen schuld werd aangenomen in een mishandelingszaak. De uitspraak lees je hier.

De casus

In een notendop gaat de procedure bij de rechtbank over een relatiebreuk tussen A en B, waarbij eiser de spullen van A (zijn dochter) is gaan ophalen bij B (de zoon van gedaagde). Eiser neemt een heel gezelschap mee naar B, namelijk zijn zoon en broer, twee neven, een vriend en A.

Toen eiser bij B aankwam, stonden de spullen van A al in de portiek van de flat. Eiser en gedaagde stonden buiten de woning van B met elkaar te praten. Gedaagde ging de woning vervolgens in. De neven en zoon van eiser gingen de woning ook in. Eiser en zijn broer volgden kort hierna en zien dat er in de woning ruzie is ontstaan. B heeft daarbij een mes getrokken en gedaagde heeft eiser met een stuk hout op het hoofd geslagen. Eiser heeft daardoor letsel opgelopen.

Na dit voorval is er eerst een strafzaak geweest. In die zaak is gedaagde door de politierechter veroordeeld voor mishandeling. Eiser heeft zich in de zaak gevoegd om zijn schade te verhalen, maar de vordering is door de politierechter niet-ontvankelijk verklaard. Eiser heeft vervolgens voor zijn vordering een civiele procedure opgestart.

Het vonnis van de politierechter levert volgens artikel 161 Rechtsvordering dwingend bewijs op in de civiele zaak. Dat betekent dat als vaststaand feit aangenomen dient te worden dat gedaagde, behoudens tegenbewijs, letsel heeft toegebracht aan eiser.

Gedaagde betwist dat de mishandeling heeft plaatsgevonden en biedt tegenbewijs aan door het horen van twee getuigen. De rechtbank passeert echter het aanbod van gedaagde om tegenbewijs te leveren, nu gedaagde niet voldoende heeft toegelicht waar de getuigen zich op het moment van de mishandeling bevonden en in hoeverre zij iets zouden kunnen verklaren over de toedracht. Gevolg is dus dat de mishandeling civielrechtelijk vaststaat en gedaagde aansprakelijk is voor de schade die eiser lijdt ten gevolge van de mishandeling.

Eigen schuld

Door gedaagde wordt verder gesteld dat er sprake is van eigen schuld aan de zijde van eiser. Volgens gedaagde heeft eiser er zelf voor gezorgd dat er een dreigende situatie is ontstaan en dat die situatie is geëscaleerd door met zeven personen naar de woning van B te komen, terwijl hij alleen wat spullen van zijn dochter kwam ophalen. Deze personen zijn volgens gedaagde de woning van B onnodig ingegaan, aangezien de spullen van A al in de portiek van de flat stonden.

Het eigen schuld-verweer heeft succes bij de rechtbank. De rechtbank oordeelt dat eiser met zijn handelen (en met dat van zijn entourage) het risico heeft gecreëerd dat de situatie zou escaleren.

De rechtbank komt tot de slotsom dat gedaagde op grond van het succesvolle eigen schuld-verweer slechts 50% van de schade van eiser hoeft te vergoeden. De overige 50% blijft dus voor rekening van eiser.

Conclusie

Ben je slachtoffer geworden van een geweldsmisdrijf en is de verdachte veroordeeld? Dan betekent dat dus niet automatisch dat je civielrechtelijk je volledige schade kunt verhalen. De veroordeelde kan in de civiele procedure (onder andere) tegenbewijs aanleveren, maar ook een beroep doen op eigen schuld van het slachtoffer.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *