Een klassieker: de uitlokking van een klap

Op 13 april 1995 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak rondom de restauranteigenaar die een van zijn gasten dusdanig hard een klap geeft dat deze tegen de deur van het restaurant is gevallen. Ten gevolge van de klap en de val heeft de gast onder meer een bloeding onder zijn schedel opgelopen. Hiervoor is hij geopereerd. In het geding was aan de orde of de restauranteigenaar aansprakelijk is voor de gevolgen van de klap en de val tegen de deur.

Casus

Het betreft een handgemeen tussen een restauranthouder (hierna: Boudeling) en een van zijn gasten (hierna: Taams) op 31 oktober 1984. Taams heeft samen met een vriend in het restaurant van Boudeling een zogenaamd noenmaal gebruikt. Na het bespreken van het menu en de wijnkaart hebben zij een keuze gemaakt. De eerste gebrachte fles wijn voldeed echter niet aan de verwachtingen en werd door Taams teruggestuurd. In plaats daarvan kozen de gasten een fles champagne. Ook hierover waren Taams en zijn vriend niet tevreden. Derhalve lieten zij drie halve flesjes witte Bourgogne komen. Nadat het eerste flesje voor meer dan de helft leeggedronken was, werd deze alsnog afgekeurd. Toen werd besloten in plaats van de twee andere halve flesjes een fles Meursault 1978 te laten komen. Deze fles werd eveneens afgekeurd, nadat deze voor tweederde was leeggedronken. Ook het voorgerecht en één oester voldeden niet aan de verwachtingen. Het voorgerecht werd slechts ten dele opgegeten en één oester werd afgekeurd.

Vervolgens is er een meningsverschil ontstaan tussen Boudeling en Taams over de betaling van de rekening. Boudeling kreeg de indruk dat Taams en zijn vriend van plan waren zonder betaling te vertrekken. Taams had echter het geld onder een schoteltje op tafel gelegd. Dit heeft Boudeling niet gezien. Toen Taams en zijn vriend richting de uitgang van het restaurant liepen, is Boudeling achter ze aan gelopen. Boudeling heeft Taams vastgepakt bij de kraag van zijn jasje om te voorkomen dat hij zonder te betalen het restaurant zou verlaten. Vervolgens draaide Taams zich om en maakte een beweging met zijn arm waardoor Boudeling over zijn gezicht werd gekrabd. Toen gaf Boudeling Taams de voormelde klap waardoor deze tegen de deur viel.

Rechtbank en hof

De rechtbank oordeelde dat Taams door Boudeling is mishandeld door middel van uitwendig geweld. De rechtbank overweegt dat de reactie van Boudeling op het gedrag van Taams en zijn vriend buiten proportie is geweest.

Boudeling is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd. Volgens het hof moet bij de beoordeling van de vraag of Boudeling jegens Taams aansprakelijk is voor de gevolgen van de door hem aan Taams gegeven klap, gelet worden op alle relevante omstandigheden van dit geval. Volgens het Hof hebben Taams en zijn vriend zich gedragen als zeer kritische, moeilijk tevreden te stellen gasten. Het hof is derhalve van oordeel dat het gedrag van Boudeling zozeer is uitgelokt door het gedrag van Taams, dat het gedrag van Boudeling in onderhavig geval niet onrechtmatig is tegenover Taams.

Hoge Raad
Op 13 april 1995 sloot de Hoge Raad zich aan bij de uitspraak van het hof. De Hoge Raad oordeelde dat de overwegingen van het hof geen blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting. Boudeling verkeerde in de gerechtvaardigde veronderstelling dat Taams en zijn vriend van plan waren te vertrekken zonder de rekening te betalen. Door het onhebbelijk gedrag van Taams en zijn vriend werd Boudeling derhalve uitgelokt.

Conclusie

Het is mogelijk dat iemand wordt uitgelokt tot het geven van een klap. Of er sprake is van uitlokking hangt af van alle relevante omstandigheden van het geval. In ieder geval is in bovenstaande casus duidelijk dat de restauranthouder het bloed onder de nagels vandaan gehaald werd omdat de ene fles na de andere fles wordt afgekeurd, terwijl de gasten er wel van gedronken hebben.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *