Dubieuze (letselschade)kantoren, fuikwebsites en andere lokmiddelen

De wereld van het aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht is maar een kleine wereld. Alhoewel veel mensen te maken  hebben met aansprakelijkheidskwesties, verzekeringskwesties en letselschade, zaken die een grote invloed hebben op het leven van slachtoffers,  zijn er maar een paar advocatenkantoren gespecialiseerd in zulk soort zaken. Ons advocatenkantoor is zo’n kantoor.  Ons kantoor is onder meer aangesloten bij de ASP, de Stichting Keurmerk Letselschade, de Werkgroep Artsen Advocaten, de Vereniging van Letselschade Advocaten. Onze advocaten zijn bij uitstek specialisten op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken, aansprakelijkheidskwesties en verzekeringskwesties. Voor advocaten gelden de hoogst denkbare kwaliteitseisen. En terecht.

Helaas bestaan er ook dubieuze (letselschade)kantoren die afbreuk doen aan dit vertrouwen. Zulke kantoren zijn al meerdere keren in het nieuws geweest. Zij  beloven veel, maar voeren weinig uit. Ze sluiten geheime convenanten af met verzekeraars en declareren onnodig hoge kosten bij slachtoffers.  Vaak gebruiken dergelijke kantoren lokmiddelen om slachtoffers te werven. Dit gebeurt vaak door middel van fuikwebsites. Een fuikwebsite is een website  die onafhankelijkheid en deskundigheid suggereert, maar waarachter slechts een marktpartij zit. De rechtbank Oost-Brabant heeft vorige week nog een uitspraak gewezen over een dergelijke fuikwebsite.  Het doel van zo’n website is om  een bezoeker van de site te bewegen contact op te nemen. Zodra een slachtoffer contact op wilt nemen wordt hij doorverwezen naar een contactcentrum, welk centrum weer de gegevens van het slachtoffer aan de marktpartij doorgeeft. Het is eigenlijk een lokmiddel. Ook Google is een goed voorbeeld van een ‘lokmiddel’ die eigenlijk alleen maar reclame maakt in ruil voor geld van zulke kantoren.

Wij, de advocaten van Jeroen Bosch Advocaten, willen niet dat slachtoffers in handen vallen van zulke dubieuze kantoren. Een slachtoffer moet erop kunnen vertrouwen dat hun belangenbehartiger zich alleen richt op het opkomen voor de belangen van het slachtoffer. Er moet een einde worden gemaakt aan de praktijken van letselschadekantoren die dubbel declareren en hun kosten bij de verzekeraar en het slachtoffer in rekening brengen en daarmee het slachtoffer financieel duperen.

Een voorbeeld van zo’n dubieus kantoor is letselschadebureau Effort & Support. Enige tijd geleden wij bij benaderd door de curator in het faillissement van de heer Fluit, handelend onder de naam ‘Effort en Support’.  Dit bureau was al enige tijd  niet meer bereikbaar voor haar cliënten, was er sprake van weinig voortgang in de dossiers en werden beloftes niet nagekomen. Dit terwijl de slachtoffers soms met bijzonder hoge kosten zaten als gevolg van een hen overkomen ongeval.  Wij zijn toen benaderd door de curator met het  verzoek  de behandeling van alle dossiers over te nemen en de belangen van de slachtoffers verder te behartigen. Vanzelfsprekend hebben wij deze slachtoffers geholpen hun zaak weer op de rit te brengen. Met positieve resultaten.

Mocht u, als slachtoffer, naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, bel ons dan. Wij helpen u graag. Ons telefoonnummer is 073-6900888. U kunt ons ook een facebookbericht sturen of een e-mail sturen  naar info@jba.nl. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *