De invloed van het coronavirus op de levensverwachting

Vorige week kwam het Financieele Dagblad met een artikel over de invloed van het coronavirus op de levensverwachting van personen. Welke invloed de levensverwachting heeft op letselschadezaken, lees je in dit artikel.

Inleiding

Helaas hebben wij de afgelopen maand moeten constateren dat het coronavirus veel levens eist en andere mensen wellicht blijvend letsel toebrengt. Dit kan van invloed zijn op de gemiddelde levensverwachting. Het Financieele Dagblad (FD) wilde weten of het al mogelijk was om de gevolgen van het coronavirus op de levensverwachting te berekenen. Volgens het Actuarieel Genootschap (AG) is dat nog niet het geval. Een onderzoeker van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), mevrouw Tanja Traag, noemde de becijfering van de invloed van het coronavirus op levensverwachting “koffiedik kijken”. Dat betekent niet dat het veranderingen in de levensverwachting geen grote gevolgen kan hebben. Het FD hield ons voor dat het van grote invloed kan zijn op bijvoorbeeld de AOW-leeftijd en de dekkingsgraad bij pensioenfondsen en verzekeraars. Echter, het kan ook van invloed zijn op letselschadezaken.

Werkende leven

De Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd van 12 juli 2012 koppelt de pensioengerechtigde leeftijd (AOW) en de pensioenrichtleeftijd (werknemerspensioen) aan de levensverwachting. Lange tijd heeft de levensverwachting voor personen die nu geboren worden, een stijgende lijn vertoond. Oftewel: mensen worden steeds ouder. Dit heeft ertoe geleid dat is beslist dat de AOW-leeftijd ook diende de stijgen. Anders zou de verhouding tussen het deel van je leven dat je werkt, en het deel dat je AOW en pensioen geniet, te niet gaan. De AOW-leeftijd zal stijgen van 65 naar minimaal 67 jaar.

Als iemand letselschade oploopt door een onrechtmatige daad of een oorzaak die anderszins voor risico van een aansprakelijke persoon komt, dient het verlies aan verdienvermogen te worden berekend. Dat is de schade die ontstaat doordat het slachtoffer niet in staat is zijn werk uit te oefenen. Meestal wordt dit berekend tot de AOW-leeftijd, behalve als er aanwijzingen zijn dat iemand eerder met pensioen zou zijn gegaan.

Actuaris Wichert Hoekert vertelde het FD dat de levensverwachting door het coronavirus zowel kan stijgen als kan dalen. ‘Die zou lager kunnen zijn als bijvoorbeeld veel mensen longschade oplopen, maar hogere sterfte onder ouderen kan op termijn ook het omgekeerde beteken’, aldus Hoekert.

Als de levensverwachting stijgt, kan het zijn dat de AOW-leeftijd daardoor ook moet stijgen. Dit zal betekenen dat iemand die door letselschade niet kan werken, in de situatie zonder ongeval langer had moeten werken. De schade door verlies aan verdienvermogen moet daarom langer worden doorberekend. Dit heeft een positief effect op de schadevergoeding.

Andersom kan precies hetzelfde gelden. Als de levensverwachting daalt, kan wellicht de AOW-leeftijd dalen. De looptijd van de schade is korter, waardoor de schadevergoeding minder zal zijn.

Na het pensioen

De levensverwachting is ook van invloed op de schadevergoeding voor huishoudelijke hulp en verlies aan zelfwerkzaamheid. Veel letselschadeslachtoffers kunnen door hun blijvende beperkingen niet alles meer in en om huis doen. Mensen met een whiplash of WAD kunnen vaak niet boven schouder hoogte werken. Mensen met niet aangeboren hersenletsel ervaren vaak dat zij het overzicht van taken niet kunnen houden. Zij hebben daarom huishoudelijke hulp en/of hulp bij het huis- en tuinonderhoud nodig.

Sinds een arrest van het Gerechtshof Arnhem, die via deze link te raadplegen is, is beslist dat de schadeposten huishoudelijke hulp en verlies aan zelfwerkzaamheid kunnen worden doorberekend tot het moment waarop iemand in de situatie zonder ongeval 75 jaar oud zou zijn geworden. Daarbij verwees het Hof expliciet naar de toegenomen levensverwachting en de toegenomen zelfredzaamheid van ouderen. Ouderen zijn over het algemeen langer in staat om zelf voor hun huis en tuin te zorgen. Als dit door een onrechtmatige daad niet meer mogelijk is, moet de schade tot het 75ste levensjaar worden doorberekend.

Ook hier geldt dat als de levensverwachting stijgt, de leeftijd tot wanneer verwacht wordt dat ouderen zelfstandig zijn, misschien gaat stijgen. De schade voor huishoudelijke hulp en verlies aan zelfwerkzaamheid zal dan stijgen. Omgekeerd geldt dat als de levensverwachting daalt, de schade wellicht korter wordt doorberekend.

Conclusie

Het coronavirus kan van invloed zijn op de gemiddelde levensverwachting. Men weet nog niet of de levensverwachting zal stijgen of zal dalen. Wel kan het coronavirus dus ook op de lange termijn van invloed zijn op de samenleving, de pensioenleeftijd én op letselschade. Wij bij JBA houden de ontwikkelen nauw in de gaten.

Contact

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *