De directe actie en het eigen recht

Indien je door het toedoen van een ander schade oploopt, heb je recht op een vergoeding van de schade die je hebt geleden van de aansprakelijke partij. Regelmatig is de aansprakelijke partij verzekerd. De directe actie is in het leven geroepen om het slachtoffer tegemoet te komen bij het verhalen van schade.

Wat is de directe actie?

De directe actie is de bevoegdheid van een benadeelde om rechtstreeks van een verzekeraar betaling aan hem te vorderen van hetgeen degene die voor de schade aansprakelijk is, van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar te vorderen heeft. De directe actie is opgenomen in artikel 7:954 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De directe actie betreft een afgeleid recht.

Door de directe actie kan de verzekeraar direct betalen aan de benadeelde. Normaal gesproken spreekt de benadeelde de verzekeringnemer aan. De verzekeringnemer spreekt vervolgens zijn verzekeraar aan. De verzekeraar betaalt dan aan de verzekeringnemer. Vervolgens betaalt de verzekeringnemer aan de benadeelde. Er bestaat immers geen contractuele relatie tussen de verzekeraar en de benadeelde.

Door de directe actie kan de benadeelde het bedrag dat hij zou krijgen van de verzekeringnemer rechtstreeks ophalen bij de verzekeraar. Deze mogelijkheid is met name gunstig bij een faillissement.

Wanneer kan de verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld?

De bevoegdheid van de benadeelde om de directe actie in te stellen bestaat niet altijd. Er zijn verschillende voorwaarden aan de directe actie verbonden:

  1. Het moet gaan om een aansprakelijkheidsverzekering;
  2. De verzekeringnemer dient het ongeval te hebben gemeld aan zijn verzekeraar;
  3. De benadeelde moet aanspraak maken op betaling;
  4. De verzekeraar moet dekking verlenen voor de aansprakelijkheid;
  5. Het moet gaat om schade die voortvloeit uit dood of letsel.

Hoezo kan de benadeelde niet zelf melden aan de verzekeraar?

Dit kan niet omdat de wetgever de verzekeringnemer zelf de mogelijkheid heeft willen geven om te beslissen of hij wel of geen beroep wil doen op zijn verzekering. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de premie van de verzekeringnemer omhoog gaat, wanneer hij eenmaal een beroep heeft gedaan op zijn verzekering. De verzekeringnemer kan dit willen voorkomen en daardoor onderling met de benadeelde iets willen regelen.

Andere gevallen

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is het rechtstreeks aanspreken van de verzekeraar anders geregeld. De WAM is een verplichte verzekering die moet worden afgesloten wanneer men met een motorrijtuig aan het verkeer deelneemt.

In artikel 6 van de WAM heeft de benadeelde een eigen recht gekregen om schadevergoeding te vorderen bij de dekking verlenende aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit betekent dat de benadeelde bij een verkeersongeval met een motorvoertuig rechtstreeks de verzekeraar kan aanspreken, ook als de verzekeringnemer geen melding heeft gemaakt van het ongeval aan zijn verzekeraar.

Het maakt bij de WAM ook niet uit of de verzekeringnemer zijn premie te laat heeft betaald of op een andere manier problemen heeft met zijn verzekeraar. De WAM heeft bepaald dat de benadeelde niet de dupe mag worden van geschillen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar.

Wat is het verschil tussen een directe actie en een eigen recht?

De directe actie is geen zelfstandig eigen recht, maar een afgeleid recht. Er is namelijk geen contractuele relatie tussen de verzekeraar en de benadeelde. De benadeelde heeft een afgeleid recht van het recht van de verzekeringnemer op uitkering van de verzekeraar. De benadeelde kan alleen maar hetgeen krijgen van de verzekeraar, waar de verzekeringnemer ook recht op had. Dus alles wat de verzekeraar tegen de verzekeringnemer kan inroepen in het kader van de uitkering, moet de benadeelde ook tegen zich laten gelden. De benadeelde heeft niet recht op meer dan waar de verzekeringnemer recht op heeft. Als het ware maakt de benadeelde de vordering van de verzekeringnemer te gelde.

Bij een eigen recht heeft de benadeelde een zelfstandig vorderingsrecht. Verweren die tegen de verzekeringnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen bij een eigen vorderingsrecht van de benadeelde niet tegen de benadeelde worden tegengeworpen. Daarnaast ziet een eigen recht niet enkel op personenschade, maar ook op andere schade zoals zuiver vermogensschade.

Contact

Wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *