Daarom: gordel om!

Indien je je gordel niet draagt, en je loopt als inzittende in een auto letsel op, kan de verzekeraar zich op het standpunt stellen dat zij niet de volledige schade hoeft te vergoeden. Vaak wordt als vuistregel gehanteerd dat het slachtoffer dat zijn/haar gordel niet draagt, 25% van de schade zelf moet betalen als gevolg van “eigen schuld” (artikel 6:101 BW).

Maar blijft bij het niet dragen van de gordel altijd 25% van de schade voor rekening van het slachtoffer? Nee. Op 5 februari 2016 wees de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen een illustratieve uitspraak over hoe het zit met aansprakelijkheid wanneer een inzittende in de auto de gordel niet draagt. De casus was als volgt.

X, het slachtoffer, is midden in de nacht (na het bezoeken van een feest) met zijn vrienden terug gereden naar huis. X zat op de achterbank en droeg geen gordel. De auto raakte vervolgens van de weg in de berm, tegen een verkeersbord, sloeg over de kop en kwam vervolgens tot stilstand. X liep bij dit ongeval een dwarslaesie op en werd rolstoelafhankelijk. De verzekeraar van de automobilist erkende aansprakelijkheid, maar wierp ook hier het eigen schuld verweer tegen aan X. De verzekeraar stelde zich op het standpunt dat X 25% van zijn schade zelf moest betalen. X was het hier niet mee eens en ging naar de rechter. De rechter oordeelde dat het aan de verzekeraar was om te bewijzen dat het opgelopen letsel mede het gevolg is van het niet dragen van de gordel. De verzekeraar slaagde niet in dat bewijs, en alleen al om die reden werd het eigen schuld verweer van de verzekeraar afgewezen.

Vervolgens oordeelde de rechter dat de verzekeraar ook niet in de gelegenheid werd gesteld om te bewijzen dat het niet dragen van de gordel (mede) zou hebben bijgedragen aan het ontstane letsel. De rechtbank vond namelijk dat er ruimte was om hier een billijkheidscorrectie toe te passen. Met andere woorden: ook al zou de verzekeraar erin slagen om te bewijzen dat het letsel mede was ontstaan door het niet dragen van de gordel, dan nog moest zij de volledige schade betalen, omdat het letsel zeer ernstig was, het ontstaan van het ongeval bijna niet aan X te wijten was, en omdat X niet verzekerd was en weinig draagkracht had. Om die redenen vond de rechter dat de verzekeraar de volledige schade moest vergoeden.

De uitspraak is niet gepubliceerd op internet. Geïnteresseerden kunnen de uitspraak vinden in het blad ANWB Verkeersrecht 2016, aflevering 5, nr. 84.

Heeft u letsel opgelopen en vraagt u zich af of u een advocaat kunt inschakelen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met Jeroen Bosch Advocaten. Wij kunnen namelijk voor u inschatten of onze kosten voor vergoeding in aanmerking komen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888. Ook kunt u ons een facebookbericht sturen of een e-mail naar of info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *