Civiele groepsaansprakelijkheid bij psychische deelname

De wet kent soms mooie oplossingen voor vervelende situaties. Wanneer iemand slachtoffer wordt van een onrechtmatige gedraging door een groep, dan kan hij een beroep doen op artikel 6:166 BW.

Het slachtoffer (van bijvoorbeeld een mishandeling) hoeft dan niet aan te kunnen wijzen wie van de betrokken daders de klap heeft uitgedeeld waardoor hij letsel opliep. Het is voldoende wanneer bekend is dat een dader bij de mishandeling betrokken was.

Als je als dader erbij was en je jezelf niet van het geweld hebt afgezonderd, dan ben je aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de mishandeling. Ook als jijzelf de klap die het letsel heeft veroorzaakt niet hebt uitgedeeld.

Eerder schreven wij al een artikel over groepsaansprakelijkheid.

In oktober 2015 wees de Hoge Raad een arrest over groepsaansprakelijkheid. Dat was voor het eerst in hele lange tijd.

In de zaak die voorlag bij de Hoge Raad ging het om ladingdiefstallen gepleegd door een groep criminelen die door de strafrechter al waren veroordeeld voor lidmaatschap aan een criminele organisatie. Er waren diverse vrachtwagens geplunderd door diverse leden van de criminele organisatie.

Vraag was of het uitmaakte welke crimineel welke lading had gestolen. Indachtig de groepsaansprakelijkheid zou het toch voldoende moeten zijn om te weten wie lid was van de criminele organisatie? Ieder lid van de criminele organisatie betrokken bij de ladingdiefstallen zou dan toch aansprakelijk moeten kunnen worden gehouden voor de schade die door de ladingdiefstallen is ontstaan. De Hoge Raad overwoog in zijn arrest echter dat de schadelijdende partij moest kunnen aanwijzen welk lid van de criminele organisatie bij welke ladingdiefstal betrokken was. Er was immers onvoldoende bewijs dat de ladingdiefstallen als één gebeurtenis konden worden beschouwd.

Wij denken daar toch iets anders over en zijn van mening dat artikel 6:166 BW ook anders uitgelegd kan worden. Meer in het voordeel van de schadelijdende partij. Wij zijn niet te beroerd om in te gaan tegen de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland, dus schreven Melissa Robijn en Annet Wijsman een artikel voor het tijdschrift TAV (Tijdschrift Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in de praktijk).

Contact

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *