Behoorlijke verzekering in het kader van goed werkgeverschap

Indien een werknemer tijdens de uitoefening van zijn werknemer schade lijdt, kan hij zijn werkgever aansprakelijk stellen. Al eerder hebben wij in een artikel stilgestaan bij de aansprakelijkheid van een werkgever. Klik hier voor dit artikel. Een werkgever kan onder meer aansprakelijk worden gehouden als een “behoorlijke” verzekering voor zijn werknemer ontbreekt. Maar wat is nu een “behoorlijke” verzekering? In dit artikel staan wij hier graag kort bij stil.

Verzekeringsplicht

Van belang is artikel 7:611 BW. In dit artikel is de verzekeringsplicht van een werkgever geregeld. Een werkgever heeft een verzekeringsplicht voor zijn werknemers die zich voor de uitoefening van hun werkzaamheden vaak in het verkeer bevinden. De verzekering die de werkgever afsluit moet dekking bieden voor bepaalde verkeersrisico’s. Daarnaast moet de verzekering “behoorlijk” zijn.

Indien een werkgever nalaat om een verzekering voor zijn werknemers af te sluiten, dan loopt de werkgever het risico dat hij (in geval van een ongeval) aansprakelijk is ter hoogte van het bedrag waartoe een “behoorlijke” verzekering zou hebben uitgekeerd. Deze verzekering moet dan natuurlijk wel door de werkgever zijn afgesloten.

Wat er precies wordt verstaand onder “behoorlijk” is in de praktijk nog (steeds) niet duidelijk. De Hoge Raad heeft (slechts) aangegeven dat gekeken moet worden naar de diverse verzekeringsmogelijkheden en de heersende maatschappelijke opvattingen omtrent de vraag voor welke schade een behoorlijke verzekering dekking dient te verlenen. Daarnaast moet er natuurlijk ook sprake zijn van een betaalbare premie en hoeft de verzekeraar niet uit te keren als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.

Welk verzekering kan dan getypeerd worden als een “behoorlijke” verzekering? Er bestaan diverse verzekeringen. Wij noemen er enkele: de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI), de Collectieve Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI), de Werknemersschadeverzekering (WSV), de Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen (WEGAM) en de Verkeersschadeverzekering voor Werknemers (VSVW).

Er is door verschillende instanties onderzoek gedaan naar deze typen verzekeringen. Uit het onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat niet alle verzekeringen onder alle omstandigheden dekking bieden op terreinen waar dat volgens de Hoge Raad wel zou moeten. Zo is een fietsende of lopende werknemer vaak niet verzekerd onder de WEGAM en SVI. Een fietser die een eenzijdig ongeval krijgt is weer niet verzekerd onder de VSVW.

Uit het onderzoek komt de Werknemersschadeverzekering (WSV) als beste uit de bus. Deze verzekering blijkt de gehele aansprakelijkheid van de werkgever jegens de werknemer lijkt te verzekeren. De WVS kan dan ook worden getypeerd als een “behoorlijke verzekering”. Dit betekent echter weer niet (om het makkelijk te maken) dat andere verzekeringen niet “behoorlijk zijn”.

Bij de beantwoording van de vraag of een verzekering daadwerkelijk als “behoorlijk” kan worden gekwalificeerd moet worden gekeken naar de specifieke (werk)omstandigheden. Welk risico’s lopen de werknemers? Welke specifieke risico’s zal de werkgever wel moeten verzekeren en welk risico’s hoeven niet per se verzekerd te worden?

De werkgever zal dus een risicoanalyse moeten maken om te bekijken wat voor zijn werknemers een “behoorlijke” verzekering is. Als uiteindelijk een “behoorlijke” verzekering ontbreekt, dan ligt het voor de hand dat de werkgever aansprakelijk is voor het ontbreken van een dergelijke verzekering en dus de schade van de werknemer moet vergoeden.

Contact

Jeroen Bosch Advocaten helpt bij letselschade, aansprakelijkheid en verzekeringsrecht. Bent u als werknemer slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Heeft u schade opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden? Neem dan vooral contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888. Daarnaast kunt u ons een facebookbericht sturen of een e-mail naar info@jba.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *