Aantal fietsdoden stagneert, terwijl het totaal aantal verkeersdoden daalt

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 12 december 2016 een artikel geplaatst met daarin de cijfers van het aantal fietsdoden en verkeersdoden. Klik hier voor de link naar dit artikel.

In totaal zijn er in 2015 185 fietsers omgekomen in Nederland. Het aantal fietsers dat jaarlijks overlijdt als gevolg van een ongeval stagneert, terwijl het totale aantal verkeersdoden in zeker twintig jaar is gehalveerd.

Fietsdoden

In 2015 kwamen er in totaal 185 fietsers door een fietsongeval om het leven. In 1997 waren dit er 264. Dit was het hoogste dodental van de afgelopen twintig jaar. Het aantal dodelijke slachtoffers daalde vanaf 2004. Toen waren het er gemiddeld per jaar zo’n 180.

De meeste fietsongelukken vinden plaats in de maanden september en oktober. Vanaf de maanden november t/m februari is het aantal het laagst. Dit heeft er mee te maken dat men met het koude weer minder fietst.

Het aantal dodelijke fietsongelukken is het hoogst onder de ouderen. In de periode 2011-2015 verongelukten 954 fietsers. Van hen was 40% 75 jaar of ouder, terwijl deze groep – zo blijkt ook uit de statistieken – veel minder fietst. Van de dodelijke slachtoffers van fietsongelukken was 8% jonger dan 18 jaar.

Verkeersdoden

Het aantal verkeersdoden in 1996 staat – blijkens de statistieken – op 1251. In 2015 waren dit er nog ‘maar’ 621. Vanaf 2003 is het aantal verkeersdoden gelukkig flink gedaald. In 2003 waren er namelijk 1088 verkeersdoden, terwijl dit aantal in 2005 al was verminderd naar 817.

Verkeersongevallen met auto’s

Deze uitslag van het CBS staat eigenlijk haaks op het recente onderzoek van het Verbond van Verzekeraars waaruit blijkt dat het aantal verkeersongevallen met auto’s juist toeneemt. Verschil is wel dat het in het onderzoek van het Verbond van Verzekeraars alleen gaat om verkeersongevallen met auto’s terwijl in het onderzoek van het CBS ook rekening word gehouden met verkeersdoden door ongevallen zonder auto’s.

In 2014 waren er namelijk 462.000 ongevallen met particuliere auto’s en in 2015 is dit gestegen naar 502.000 Dit is maar liefst een stijging van 8%. Ook het aantal ongevallen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s is met 6,5 % gestegen van 790.000 in 2014 naar 841.000 in 2015.

Daarnaast betekent dit dat ondanks de toename van het aantal verkeersongevallen, het aantal verkeersdoden afneemt en dus meer slachtoffers overleven. Dat is dus positief. Ondanks een toename van het aantal ongevallen en vermindering van het aantal doden.

Blijven verminderen

Het doel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is om het aantal verkeersdoden en fietsdoden vanaf 2010 (nog meer) terug te dringen. Een middel om dit doel te bereiken is onder meer betere handhaving door de politie op de verkeersveiligheid.

De huidige daling van het aantal verkeers- en fietsdoden is al een gevolg van de verbetering van de wegen, fietsstroken- en paden, bredere belijningen en geleiderails.

Contact

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073-6900888, stuur een facebookbericht, of stuur e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *