Aansprakelijkheidsverzekeraar moet alsnog een deel van de schade vergoeden die is ontstaan door een ongeval met een vorkheftruck

Op 30 april 2019 oordeelde het gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat de letselschade die is ontstaan door een vorkheftruck onder de dekking van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren valt, nu de heftruck niet als motorrijtuig is gebruikt maar als hulpmiddel. U kunt hier de uitspraak terug lezen.

Wat gebeurde er?

In de zomer van 2013 was een zzp’er als schilder werkzaam op een boerderij. De boer was die dag bezig met het verplaatsen van een 700 kilo wegende zetbank met behulp van een vorkheftruck en een palletwagen. De zetbank was niet gezekerd. De schilder bood aan om te helpen bij het op zijn plaats zetten van de zetbank. De zetbank schoof echter van de lepels van de vorkheftruck af en kwam vervolgens op de schilder terecht. De schilder liep hierbij ernstig letsel op.

De schilder stelde de boer aansprakelijk voor het ongeval. De boer meldde vervolgens het ongeval bij zijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. De aansprakelijkheidsverzekeraar stelde zich echter op het standpunt dat de schade niet onder de dekking van de polisvoorwaarden viel, omdat de schade was veroorzaakt door een motorrijtuig, namelijk de vorkheftruck. De schilder was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter.

De rechtbank oordeelde dat de boer geen verwijt kon worden gemaakt en dat hij dus ook niet op hoefde te draaien voor de schade van de schilder. Om die reden hoeft de aansprakelijkheidsverzekeraar van de boer evenmin tot vergoeding van de schade over te gaan, aldus de rechtbank. De schilder ging in hoger beroep.

Oordeel hof

Het hof oordeelde anders en achtte de boer wel aansprakelijk voor het ongeval. Volgens het oordeel van het Hof is het evident dat er een gevaarlijke situatie ontstaat zodra een zware, niet gezekerde zetbank, die op vier blokken staat, in beweging wordt gebracht. De boer had deze werkwijze voor het verplaatsen van de zetbank bedacht en daarmee een gevaarlijke situatie in het leven geroepen. Op de boer rustte dan ook de verantwoordelijkheid de operatie in goede banen te leiden. Daarbij is het van belang dat het initiatief voor het verplaatsen van de zetbank bij de boer lag, aldus het hof.

Nu de boer aansprakelijk is voor het ongeval, kwam de aansprakelijkheidsverzekeraar van de boer weer in beeld. De stelling van de aansprakelijkheidsverzekeraar dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig en dat de verzekeraar de schade dus niet hoeft te vergoeden, gaat volgens het gerechtshof niet op.

Volgens het hof gaat het om het antwoord op de vraag of de vorkheftruck bij het ongeval ook als een motorrijtuig is gebruikt. Vaststaat dat de gehele operatie mede met de vorkheftruck is uitgevoerd. Ook staat vast dat de motor van de vorkheftruck op dat moment al enig moment uitstond, alsook dat de lepels van de vorkheftruck omhoog en omlaag bewogen kunnen worden zonder inschakeling van de motor, aldus het hof. Dat de zetbank van de lepels van de vorkheftruck is geschoven en vervolgens op de schilder terecht is gekomen, is namelijk niet terug te voeren op het gebruik van de vorkheftruck als motorrijtuig. De vorkheftruck is in dit geval enkel gebruikt als hulpmiddel. Het ongeval valt derhalve wel onder de dekking van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren.

Conclusie
Volgens de algemene voorwaarden van een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren valt de schade die is veroorzaakt door of met een motorrijtuig niet onder de dekking. In dit geval stond niet ter discussie dat een vorkheftruck een motorrijtuig is, wel of het ongeval is veroorzaakt door of met een motorrijtuig. Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een ongeval veroorzaakt door of met een motorrijtuig, is het dus van belang om na te gaan of het motorrijtuig ook daadwerkelijk als motorrijtuig is gebruikt of dat het als hulpmiddel is gebruikt.

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *