Aansprakelijkheid voor hoofdletsel opgelopen in een escape room?

In 2017 oordeelde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over de vraag of de eigenaar van een escape room waarin een deelnemer een ernstige beenbreuk had opgelopen, aansprakelijk was voor de schade van deze deelnemer. Met inachtneming van de gezichtspunten uit het Kelderluik-arrest concludeerde de rechtbank destijds dat er sprake was van gevaarzettend handelen. De escape room had meer en gepaste veiligheidsvoorzieningen kunnen en moeten treffen, waardoor het ongeval wellicht voorkomen had kunnen worden. U kunt de uitspraak hier teruglezen.

Op 20 juni 2019  is er opnieuw een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid voor schade opgelopen in een escape room. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelde over de vraag of de exploitant van de escape room aansprakelijk kon worden gehouden voor het hoofdletsel dat een deelnemer tijdens het spel had opgelopen. Deze uitspraak kunt u hier teruglezen.

Wat is er gebeurd?

In het kader van een kantooruitje nam een man deel aan het spel Prison Island, een zogenaamde escape room. De escape room Prison Island bestaat uit 24 cellen waarin deelnemers opdrachten uitvoeren. Deze opdrachten zijn fysiek, technisch en/of tactisch van aard. Tijdens het uitvoeren van een opdracht in een van de cellen heeft de man hard zijn hoofd gestoten. Als gevolg van de stoot heeft de man letsel aan zijn hoofd opgelopen.

De man vordert een verklaring voor recht dat de exploitant aansprakelijk is voor de schade die hij heeft geleden. Hij verwijt de exploitant onder meer dat de situatie in de betreffende cel gevaarlijk was omdat er een laaghangende balk was die niet goed zichtbaar was. Om ongevallen te voorkomen had de exploitant veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Volgens de man had de exploitant de spelers onder meer kunnen waarschuwen voor mogelijke risico’s of gevaren, duidelijker instructies kunnen geven, stootkussens kunnen aanbrengen of de spelers kunnen verplichten om een helm te dragen.

De exploitant verweert zich door te stellen dat het algemeen bekend is dat het spel Prison Island een spannend spel is en dat ook algemeen bekend is dat de cellen vaak gematigd verlicht zijn om het spannende escape element te benadrukken. In de gegeven omstandigheden kan van de spelers de nodige oplettendheid en zorgvuldigheid worden betracht.

Hoe oordeelt de rechtbank?

De rechtbank stelt vast dat het voorval heeft plaatsgevonden in de cel genaamd ‘’Escape tunnel”. Deze bestaat uit twee op elkaar gelegen tunnels. Op de heenweg moet de deelnemer door de onderste tunnel kruipen. Hier kunnen deelnemers niet staan. De tunnel komt uit in een ruimte waar even kan worden gestaan. Deelnemers moeten terug door te kruipen door een tunnel die bovenop de eerste tunnel is gelegen. De man heeft zijn hoofd gestoten bij het ingaan van de tunnel die bovenlangs liep. Dit was dus tegen de bovenkant van de tunnel.

Ook stelt de rechtbank vast dat de tunnel tijdens het spel schaars was verlicht. Volgens de rechtbank betekent dit echter niet dat de situatie gevaarlijk was. Het feit dat de tunnel enigszins donker was, was juist een onderdeel van het spel. Dit werd de deelnemers vooraf duidelijk gemaakt. In het donker had de man moeten aftasten waar de randen van de tunnel waren. Onderdeel van het spel was ook dat spelers moeten uitvinden wat de opdracht is in de verschillende cellen. Het is niet de bedoeling dat alles wordt uitgelegd.

Over de stelling dat stootkussens konden worden aangebracht of spelers verplicht konden worden om een helm te dragen, oordeelt de rechtbank dat deze voorzorgsmaatregelen te ver zouden gaan. De “Escape tunnel” is gemaakt van hout. Stoten tegen hout heeft over het algemeen niet zulke ernstige gevolgen dat speciale veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen.

Conclusie

De rechtbank concludeert dat de man zijn hoofd heeft gestoten door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dit heeft voor hem ernstige gevolgen gehad. Aan de vereisten voor aansprakelijkheid is echter niet voldaan. De vordering wordt afgewezen.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *