Aansprakelijkheid vanwege ongeval op indoorskibaan in Spaarnwoude

Op 13 januari 2021 heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld over een botsing tussen twee skiërs op een indoorskibaan. De uitspraak is op 15 januari 2021 gepubliceerd. U kunt de uitspraak hier teruglezen.

Feiten

In januari 2018 heeft op een indoorskibaan in Spaarnwoude op de piste een ongeval plaatsgevonden. Vast komt te staan dat een van bovenkomende ervaren mannelijke skiër bij het inhalen in botsing is gekomen met een onervaren vrouwelijke skiër, die op dat moment deelnam aan een skiklas en op de steile piste vaart minderde om een bocht te maken. De vrouwelijke skiër heeft bij de botsing lichamelijk letsel opgelopen, waarvoor zij onder meer een knieoperatie heeft moeten ondergaan. Zij stelt de mannelijke skiër aansprakelijk voor haar schade, omdat hij onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig gehandeld zou hebben jegens haar. Dit zou op grond van artikel 6:162 BW moeten leiden tot aansprakelijkheid van de mannelijke skiër.

Oordeel rechtbank

Om te beoordelen of de mannelijke skiër voldoende zorgvuldigheid in acht heeft genomen, hecht de rechtbank strikt aan de geldende FIS-regels. Dit zijn de door de Fédération Internationale de Ski (FIS) opgestelde verkeersregels, welke wereldwijd gelden op de piste en als doel hebben om ongevallen te voorkomen. De rechtbank heeft specifiek oog voor een drietal FIS-regels:

FIS-regel 1: Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent;

FIS-regel 3: De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt;

FIS-regel 4: Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.

De rechtbank is van mening dat de mannelijke skiër een zorgvuldigheidsnorm heeft overtreden nu vast is komen te staan dat hij als van bovenkomende skiër bij het inhalen in botsing is gekomen met de vrouwelijke skiër. Volgens de rechtbank mocht de vrouwelijke skiër verwachten dat zij als voorligger voorrang had en dat de achterkomende skiër haar veilig zou passeren of op afstand zou blijven. Ook mocht zij verwachten dat hij zijn spoor zo koos dat hij haar niet in gevaar zou brengen. Nu de mannelijke skiër de voorgenoemde FIS-regels niet in acht heeft genomen, heeft hij onzorgvuldig gehandeld en is hij aansprakelijk voor de schade die de vrouwelijke skiër lijdt als gevolg van het ongeval.

Eigen schuld?

De rechtbank buigt zich vervolgens nog over de vraag of de schadevergoedingsplicht jegens de vrouwelijke skiër op grond van artikel 6:101 BW gematigd moet worden vanwege eigen schuld. De vrouwelijke skiër krijgt een aantal verwijten tegengeworpen.

Allereerst wordt de vrouwelijke skiër verweten dat zij geen veilig spoor heeft gekozen en als onervaren skiër bochten maakte op de steile piste. De rechtbank heeft echter geen boodschap aan dit argument, omdat de vrouwelijke skiër nu eenmaal mocht verwachten dat zij als voorligger voorrang of in elk geval voldoende ruimte zou krijgen van de mannelijke skiër. Daarnaast vertoonde zij volgens getuigen geen afwijkend gedrag op de piste.

Voorts wordt opgeworpen dat de vrouwelijke skiër door deel te nemen aan een sport-en-spelsituatie het risico heeft aanvaard dat zij geconfronteerd zou worden met andere deelnemers die voor gevaar zorgen op de piste. Normaliter geldt voor een sport-en-spelsituatie een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid, maar het enkele feit dat de vrouwelijke skiër heeft deelgenomen aan een sport-en-spelsituatie is volgens de rechtbank onvoldoende om eigen schuld aan te nemen.

Volgens de rechtbank is dan ook geen sprake van eigen schuld. De vrouwelijke skiër krijgt zodoende al haar schade vergoed.

Conclusie

Wie eind 2021, wanneer het coronavirus hopelijk het hoofd eindelijk gebogen heeft, de Zuid-Franse of Oostenrijkse piste opzoekt, doet er goed aan om de geldende FIS-regels in acht te nemen. Wie de FIS-regels namelijk overtreedt en daardoor een ongeval veroorzaakt, kan daar aansprakelijk voor zijn, zelfs als sprake is van een sport-en-spelsituatie.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Dit blog is geschreven door Demen Bülbül. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073 212 0025, stuur een facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *