Aansprakelijkheid bij schade zonder botsing met een andere automobilist

Wanneer je in een auto rijdt, dien je alert te zijn. Er wordt van je verwacht dat je rekening houdt met andere weggebruikers. Toch komt het afdwalen van gedachten bij iemand die achter het stuur zit regelmatig voor. Dit kan komen door een telefoon die overgaat, een liedje dat iets te enthousiast wordt meegezongen of zelfs vanwege slaperigheid. Het gevolg hiervan kan zijn dat de automobilist op de weg van links naar rechts begint te zwenken. Dat is een gevaarlijke situatie. Stel dat de automobilist slingert en vervolgens op jouw weghelft terecht komt. Jij probeert uit te wijken om een botsing te voorkomen. Dit lukt jou, maar vervolgens raakt je auto in een slip. Het gevolg is dat je tegen een boom aan tot stilstand komt. Zowel jij als jouw auto zijn beschadigd. Er is geen botsing geweest met de slingerende automobilist. Zou je de andere automobilist dan toch aansprakelijk kunnen stellen?

Hoe zit dit juridisch?

In de gegeven situatie is er geen botsing geweest tussen twee automobilisten. Tevens heb alleen jij schade geleden. Deze schade bestaat onder andere uit letselschade en schade aan jouw auto. Toch is het mogelijk om de slingerende automobilist aansprakelijk te stellen voor de schade die jij hebt geleden. Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) bepaalt namelijk dat het een ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Het gaat om gedrag dat invloed heeft op de verkeersveiligheid op de weg.

In de gegeven situatie heeft de slingerende automobilist gevaar op de weg veroorzaakt doordat hij plotseling op jouw weghelft terecht kwam. Jij moest uitwijken waardoor jij tegen een boom bent aangereden. Dit betekent dat de automobilist artikel 5 WVW heeft overtreden. De grondslag waarop jij de automobilist aansprakelijk kan stellen is artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW). De automobilist heeft jegens jou een onrechtmatige daad gepleegd, waardoor jij schade hebt geleden.

Belang van bewijs

Het lastige aan soortgelijke situaties is gelegen in de bewijslast. Deze bewijslast is geregeld in artikel 150 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Jij dient als slachtoffer aan te tonen dat de automobilist gevaar op de weg veroorzaakte of jou hinderde. Het is daarom van belang alle relevante gegevens te verzamelen. Onder relevante gegevens vallen bijvoorbeeld getuigenverklaringen, een aanrijdingsformulier of een proces-verbaal.

Het inschakelen van een ongevallendeskundige kan ook nuttig zijn. Een ongevallendeskundige kan de situatie analyseren om vervolgens de meest waarschijnlijke toedracht van het ongeval vast te stellen.

Conclusie

Het is mogelijk om een andere automobilist aansprakelijk te stellen voor jouw schade, terwijl er geen botsing is geweest tussen jou en de andere automobilist. Of de aansprakelijkstelling zal slagen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en het bewijs dat voorhanden is. Vast moet komen te staan dat de automobilist gevaar veroorzaakte of jou hinderde. Een letselschadeadvocaat kan behulpzaam zijn bij het verzamelen van de nodige bewijsstukken.

Contact

Is u een soortgelijke situatie overkomen of wilt u graag advies over dit onderwerp? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073-6900888, of stuur ons een facebookbericht of een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *