Aanrijding tussen vrachtwagen en auto

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of de bestuurder van een vrachtwagen aansprakelijk is voor de gevolgen van een ongeval met een automobilist of dat het ongeval heeft plaatsgevonden door het rijgedrag van de automobilist. Het arrest kunt nu hier teruglezen.

Wat was er aan de hand?

Op 21 oktober 2013 reed een automobilist met zijn partner kort na 10.00 uur ’s ochtends op de A28 tussen Zwolle en Meppel richting Meppel. De rijbaan bestaat ter plaatste uit drie rijstroken. De automobilist wilde een vrachtwagen inhalen die voor hem reed. De automobilist heeft bij deze inhaalmanoeuvre een stuurbeweging naar links gemaakt, is in een slip geraakt en heeft vervolgens een correctiebeweging naar rechts gemaakt. De auto waarin de automobilist reed is uiteindelijk dwars voor de vrachtwagen terecht gekomen. Beide voertuigen hebben zich vervolgens verplaatst naar de rechterberm van de snelweg. In de in de berm aanwezige greppel is de vrachtwagen tot stilstand gekomen tegen en deels op de rechterzijde van de auto waarin de automobilist reed. De partner van de automobilist is door het ongeval komen te overlijden en de automobilist heeft letsel opgelopen.

Verklaringen bij de politie

De politie heeft de automobilist en de vrachtwagenchauffeur beide als verdachte gehoord. In hun verhoren hebben beide betrokkenen niet gelijkluidend verklaard over de rijstrook waarop de auto en de vrachtwagen reden vlak voorafgaand aan het ongeval. De automobilist heeft verklaard dat de vrachtwagen naar links kwam terwijl hij nog bezig was met het inhalen van deze vrachtwagen en dat hij moest uitwijken, waarna hij in de slip raakte.

De vrachtwagenchauffeur verklaarde daarentegen dat hij niet heeft gewisseld van rijstrook, maar rechtdoor reed op de cruise control met een constante snelheid. Volgens de vrachtwagenbestuurder raakte de auto de vrachtwagen plotseling en kwam de auto dwars voor de vrachtwagen.

De toedracht van het ongeval is vervolgens in opdracht van de politie onderzocht door de dienst Verkeersongevalsanalyse. Uit dit rapport kwamen geen sporen naar voren waaruit kon worden afgeleid welke voertuigbewegingen vooraf hadden plaatsgevonden, voordat de eerste zichtbare sporen op de middelste rijstrook werden afgetekend. Beide partijen hebben vervolgens zelf een verkeersongevallenanalyse laten uitvoeren door verschillende bureaus.

Wat oordeelt het Gerechtshof?

Het hof oordeelt op basis van de verschillende en uitgebreide verkeersongevallenanalyses die zijn overgelegd door de automobilist dat voldoende aannemelijk is geworden dat de vrachtwagenchauffeur kort voor het eerste fysieke contact van de meest rechterrijstrook naar grotendeels de middelste rijstrook is gewisseld terwijl op die tweede rijstrook op dat moment de automobilist reed. Het hof oordeelt dat de vrachtwagenchauffeur daarom in strijd heeft gehandeld met artikel 54 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en artikel 5 van de Wegenverkeerswet. De vrachtwagenchauffeur heeft vlak voor het ongeval van rijstrook gewisseld en de automobilist als achteropkomend verkeer geen voorrang verleend. Door deze bijzondere manoeuvre te verrichten heeft de vrachtwagenchauffeur een gevaar op de weg veroorzaakt.

Is er sprake van eigen schuld of medeschuld aan de zijde van de automobilist?

Namens de vrachtwagenchauffeur is als verweer aangevoerd dat de automobilist eigen schuld en daarmee medeschuld heeft aan het ongeluk. De slingerende beweging die de automobilist heeft gemaakt door eerst een abrupte stuurbeweging naar links te maken en door die beweging vervolgens niet juist te compenseren door plotseling te veel naar rechts te sturen met als gevolg dat de auto tegen de linkerzijkant botste van de vrachtwagen en in een dwarse positie voor de vrachtwagen terechtkwam, kwalificeert als aan de automobilist toe te rekenen verwijtbaar handelen, aldus de vrachtwagenchauffeur en diens verzekeraar.

Het hof deelt deze opvatting niet. Het hof heeft bewezen geacht dat de vrachtwagenchauffeur kort voor het eerste fysieke contact van de meest rechterrijstrook naar grotendeels de middelste rijstrook is gewisseld, terwijl op die tweede rijstrook de automobilist reed. Daarom valt de automobilist niet het verwijt te maken dat hij abrupt naar links is uitgeweken om een botsing te voorkomen. Evenmin geldt dat voor het overcompenseren naar rechts met als gevolg dat de personenauto tegen de vrachtwagen is gebotst. De handeling van de automobilist is immers uitgelokt door het rijgedrag van de vrachtwagenchauffeur en komt geheel voor rekening en risico van de vrachtwagenchauffeur. Van eigen schuld en medeschuld is volgens het hof dan ook geen sprake.

Conclusie

Het hof verklaart voor recht dat de vrachtwagenchauffeur en diens verzekeraar aansprakelijk zijn voor het ongeval van 21 oktober 2013.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Dit blog is geschreven door Femke Uijen. Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 073 212 0027, stuur een Facebookbericht, of stuur een e-mail naar info@jba.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *